...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Kremeň (marmarošský diamant) - SiO2

trieda

oxidy

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

7

hustota

2,65

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný, lastúrovitý


Marmarošský diamant - Ulič (Východné Slovensko)

Foto

https://www.nppoloniny.sk/poloninske-diamanty/
https://www.mindat.org/photo-28847.html
https://www.mindat.org/photo-894078.html

Marmarošský diamant (SiO2) je minerál, idiomorfná, čistá, priehľadná odroda kremeňa, presnejšie krištáľu. Vyskytuje sa samostatne (príp. s kalcitom, alebo žilným kremeňom) v puklinách hornín paleogénu vonkajších Karpát, kde vznikol kryštalizáciou z hydrotermálnych roztokov.

Charakteristika

Kryštálový habitus marmarošských diamantov predstavuje kombináciu hexagonálnych priziem, romboédrov a trigonálnych pyramíd. Dipyramidálne krištáľové kremene prejavujú výbornú reflexiu, ktorá spôsobuje ich makroskopickú podobnosť s pravými diamantami. To spôsobilo jeho názov „marmarošské diamanty“. Veľmi charakteristický rys Marmarošských diamantov je prítomnosť fluidných inklúzií. Inklúzie obsahujú rôzne bitúmeny, iné minerály (smithsonit) či plynné uzavreniny (napr. metán).

Výskyt

Typová lokalita tejto variety je severné Rumunsko, oblasť Marmaroš. Marmarošský diamant sa vyskytuje po celom karpatskom oblúku: na Slovensku, v Poľsku (Lapsze Nizne, Podhale, Rabka), na Ukrajine (v okolí: Kobyletska Poljana, Rakhiv, Pidpolozzya. Nižnije Vorota, Mižgirja Volovets´ a Bychkiv)a v Rumunsku (Ojdula Oituz a Bocicoiu Mare). Marmarošský diamant sa vyskytuje vo flyšových sedimentoch (Ulič, Dara), vápencoch (Borinka), mramore (Carrara), dolomitoch (Herkimer). Dnes sú vo svete známe najmä pod názvom herkimerské diamanty, podľa lokality Herkimer v USA. Kremenné “diamanty” boli nájdené na mnohých miestach na svete. Kryštály obojstranne ukončeného kremeňa boli pomenované podľa miesta, kde boli nájdené. Krajiny, v ktorých sa nachádza tento typ kremeňa majú na “diamanty” samostatné pomenovania, napr.:

České diamanty (Böhmische Diamanten) – Rakúsko
Cape May diamanty – Maine, USA
carrarské diamanty – Taliansko
Diamanty zo San Isidro – Španielsko
Lake County diamanty – Kalifornia, USA
Herkimerský diamanty – štát New York, USA
Mirabeauské diamanty – Francúzsko
Schaumburgské diamanty (Schaumburger Diamanten) – Nemecko
Stolbergské diamanty (Stolberger Diamanten) – Nemecko

Výskyty na Slovensku

Sú známe z paleogénnych hornín Vonkajších Karpát v Starinej, Uliči a Veľkom Lipníku ale inde napr. v Borinke.

Využitie

Kryštály sa využívajú v šperkárstve. Ich hodnota je variabilná. Závisí od čistoty, a morfológie daného jedinca, ale pokiaľ jedinec obsahuje vhodné inklúzie a estetické zrasty jeho hodnota môže byť 5-krát väčšia ako jedinca tej istej veľkosti, úplne čistého a neporušeného.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Marmaro%C5%A1sk%C3%BD_diamant
https://www.nppoloniny.sk/poloninske-diamanty/
https://www.mindat.org/min-1877.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5