...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Melanterit - FeSO4.7H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

3

hustota

1,9

štiepateľnosť

veľmi dobrá

lom

lastúrovitý

Foto

https://www.mindat.org/photo-1295052.html

Melanterit (Beudant, 1832), chemický vzorec FeSO4·7(H2O), je jednoklonný minerál. Název pochází z řeckého melas – černý. Starší český název je zelená skalice.

Původ

Druhotný minerál vzniklý zvětráváním ložisek pyritu, markazitu, chalkopyritu a pyrhotinu. Dále se nachází v dutinách usazených a metamorfovaných hornin obsahujících sírany či na uhelných haldách. V dolech povléká stěny, výdřevu a další předměty.

Morfologie

Nejčastěji krápníkovité, hroznovité a ledvinité agregáty, kůry a nálety. Krystaly jsou vzácné a jsou krátce prizmatické, tabulkovité, pseudoromboedrické.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 2 (lze rýpat nehtem), křehký, hustota 1,9 g/cm3, štěpnost dokonalá podle {001}, dobrá podle {110}, lom lasturnatý.

Optické vlastnosti: Barva: zelená, žlutozelená, hnědočerná (zřídka). Lesk skelný, průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp bílý.

Chemické vlastnosti: Složení: Fe 20,09 %, S 11,53 %, O 63,30 %, H 5,05 %, příměsi Cu, Mg. Snadno rozpustný ve vodě a roztok reaguje na železo (po přidání peroxidu vodíku a žluté krevní soli vznikne berlínská modř). Žíháním zbělá.

Podobné minerály

goslarit

Naleziště

Česko – Příbram, Jáchymov, Zlaté Hory, na uhelných haldách Rosice a Oslavany;
Slovensko – Smolník, Banská Štiavnica, Kremnica, Dubník;
Německo – Rammelsberg;
Španělsko – Rio Tinto;
Švédsko – Falun;
Slovinsko – Idrija;
a další.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Melanterit
https://www.mindat.org/min-2633.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5