Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Minerály

Metastibnit - Sb2S3

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

amorfný

tvrdosť

2 - 3

hustota

-

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

-

metastibnit (14K)
Metastibnit - Zlatá Baňa, preshowminerals

Foto

https://www.mindat.org/photo-1032531.html

Tvorí načervenalé povlaky až poprašky podobné cinabaritu, hojný je v štôlni č. 3 v bloku silicifikovaných kvarcitov na ložisku Zlatá Baňa pri Prešove.

Vznik

Sekundárny Sb minerál.

Poznávanie

Práškovitý, zemitý, povlaky červenej farby.

Výskyty na Slovensku

Zlatá Baňa (pri Prešove).

Zdroj

http://preshowminerals.szm.sk/
https://www.mindat.org/min-2686.html