...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Monazit - CePO4

trieda

fosforečnany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

5 - 5,5

hustota

4,8 - 5,5

štiepateľnosť

dokonalá

lom

lastúrovitý

Foto

https://www.mindat.org/photo-769698.html

Monazit je minerál, fosforečnan vzácných zemin, chemický vzorec je (Ce,La,Nd,Th)PO4. Název pochází z řeckého „monazeis“, znamenající „být samotný, osamocený“, pro svoji vzácnost na prvních lokalitách, kde byl nalézán. Používán od roku 1829, uznán Mezinárodní mineralogickou asociací (IMA). Je monoklinické soustavy = třída 2/m. Systematické zařazení podle Strunze je 8.AD.50. Synonyma = kryptolit, edwardsit, eremit, mengit, fosfocerit, kularit, turnerit = tabulkové krystaly hnědé barvy

Vznik

Monazit je hojným akcesorickým minerálem intruzivních hornin, zejména granitů, charnockitů a syenitických vyvřelin, dále v žilných aplitech a žulových pegmatitech, odkud pocházejí největší krystaly monazitu, místy na žilách s Sn-W mineralizací s greiseny. Vyskytuje se v sedimentárních horninách, akcesoricky v rulách či ftanitech. Nejčastější a praktickým významem největší jsou však aluviální ložiska, zejména mořská.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5–5,5 (Mo), hustota 4,8–4,5,5 g/cm3, stoupá s příměsí thoria. Štěpnost je dokonalá podle {001}, nedokonalá dle {100}. Je slabě magnetický a radioaktivní. Lasturnatý, nepravidelný lom. Je křehký.

Optické vlastnosti: Barvy je světle žluté, červenohnědý až tmavohnědý, nazelenalý, žlutohnědý, žlutý, téměř bílý až bezbarvý. Vlivem adsorpce Nd3+ vzniká tzv. alexandritový efekt – barvoměna. Lesk skelný, pryskyřičný. Je částečně průhledný až částečně průsvitný. Vryp je bílý, bývá slabě zabarvený do šeda. Luminiscence chybí, pleochroismus nebyl pozorován či slabě žlutý až žlutozelený.

Chemické vlastnosti: Procentuální zastoupení prvků: Ce 29,17%, La 14,46%, Th 4,83%, P 12,89%, Nd 12,01%, O2 26,64%. Dává reakci na PO4, nesnadno rozložitelný v kyselinách.

Příbuzné minerály

cheralit, ximengit, xenotim, buchwaldit, monetit.

Využití

Vyhledávaná ruda vzácných zemin.

Naleziště

Česko

Údraž Velká Kraš středočeský permokarbon

Evropa

Amstall, Prägraten (Rakousko) Arendal, Moss, Hitterö, Vesle (Norsko) Piona, Olgiasca (Itálie) Laacher See, důl Clara, údolí Rankach (Německo) Lanterdan, Tintagel (Anglie) Hendre Quarry (Wales) Högsbo, Göteborg (Švédsko) Taseq Slopes (Grónsko) Binnatal, Maderanertal, Tavetschi, Val Cornera (Švýcarsko)

Výskyty na Slovensku

Ako akcesorický minerál v granitoidných horninách pohoriach tatrika ako Malé Karpaty, Malá Magura, Žiar, Tríbeč, Malá Fatra, Nízke Tatry. Vo veporiku v Ráztočnom pri Klenovci.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Monazit
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5