...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Nefelín - KNa3(AlSiO4)4

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

šesťuholníková

tvrdosť

5,5 - 6

hustota

2,56 - 2,66

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

lastúrovitý


Nefelinický bazanit - Banská Štiavnica

Foto

https://www.mindat.org/photo-846956.html

Nefelín je tektosilikát sodíku a draslíku ze skupiny foidů. Poprvé byl popsán v roce 1801 (Haüy), chemický vzorec (Na,K)AlSiO4. Název pochází z řeckého "nephele", "nephos" = mrak, podle jeho chování v silné kyselině. Synonymum elaeolit. Hexagonální soustava, oddělení hexagonálně pyramidální. Klasifikace podle Strunze VIII/J.02–10.

Vznik

Je typickým nerostem alkalických infuzív a efuzív, nenasycených SiO2. Vzniká též působením (metasomatózou) nefelinického magmatu na okolní horniny (zejména ruly).

Morfologie

Vzácnější automorfní krystaly mají tvar krátkých šestihranných sloupečků (v syenitech, fonolitech, pegmatitech), obvykle tvoří nepravidelná zrna do velikosti několika cm.

Vlastnosti

fyzikální – tvrdost 5,5–6, hustota = 2,55–2,67 g/cm3, nedokonalá štěpnost podle [1010] a [0001], lasturnatý lom

optické – bezbarvý, šedý, bílý, žlutavý, zelený, načervenalý, lesk matný až skelný, průsvitný až neprůhledný, bílý vryp

chemické – 6,69% K, 11,8% Na, 18,47% Al, 19,23% Si, 43,81% O, možné příměsi Mg, Ca, H2O, snadno se rozkládá v HCl za vzniku gelu SiO2, důkaz zabarvením methylenovou modří, taje klidně na bezbarvé sklo, plamen barví žlutě (přítomnost sodíku)

Odrůdy

Carnegit je vysokoteplotní modifikací, vznikající při 1254 °C

Podobné minerály

Křemen, kalsilit, kaliofilit, panunzit, malinkoit

Parageneze

Leucit, sanidin, analcim, endialit, natrolit, rodochrozit, sodalit, olivín, pyroxeny, amfiboly

Využití

V keramickém průmyslu se používá jako přísada, ve sklářském průmyslu používán jako tavidlo, při výrobě korundu, menší význam jako ruda hliníku.

Naleziště v Česku

vrch Košťál (České středohoří) v nefelínickém syenitu
Roztoky nad Labem – essexit
Vinařická hora u Kladna – olivinický nefelínit
Podhorní vrch u Mariánských Lázní – olivinický nefelínit
Bořeň – znělec (fonolit)

Výskyty na Slovensku

Fiľakovo (v bazaltoch Cerovej vrchoviny a Slovenského rudohoria),
Stredoslovenské neovulkanity (Žakýl, Devičie, Banská Štiavnica, Brehy, Tekovská Breznica, Štiavnické vrchy).

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nefel%C3%ADn
https://www.mindat.org/photo-846956.html
https://naucnechodniky.eu/naucny-chodnik-paradajs/
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5