...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Nontronit - (Fe,Al)2[Si4O10][OH]2.nH2O

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

1 - 1,5

hustota

nestála

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný


Nontronit v zvetranom andezite - Badín, Kremnické vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-651811.html

Nontronit je minerál kryštalizujúci v monoklinickej sústave, chemicky zložitý kremičitan vápenato-železitý - (Ca0,5,Na)0,3Fe3+2(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O, patriaci do skupiny smektitových ílových minerálov.

Charakteristika

Vytvára najčastejšie zemité, skrytokryštalické agregáty, zriedkavejšie sa vyskytuje v celistvých masách. Má zelenú, žltozelenú alebo hnedozelenú farbu, vryp nontronitu je svetlozelený. Lesk kyprých odrôd je matný, celistvé masy majú lesk voskový.

Vznik

Nontronit vzniká pri exogénnych pochodoch pri zvetraní hornín bohatých na železo a horčík, najmä bázických vyvrelých hornín. Typický je pri zvetrávaní biotitu a bazaltov. Častý je pri hydrotermálnej metamorfóze oceánskeho dna.

Poznávanie

V produktoch zvetrania môžeme predpokladať prítomnosť nontronitu podľa zemitých agregátov zelenkavožltej alebo zelenej farby. Rozkladá sa v kyseline chlorovodíkovej a zanecháva rôsolovitý zvyšok.

Výskyty na Slovensku

Badín (Banská Bystrica okres), Kecerovský Lipovec (pri: Košiciach), Sampor a Veľká Lúka (pri: Sliači, Zvolen okres), Sitnianska Lehôtka (pri: Krupine, Zvolen okres), Trnava pri Laborci.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nontronit
https://www.mindat.org/min-2924.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5