...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Ortuť - Hg

trieda

prvky

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

tekutá

hustota

13,6

štiepateľnosť

---

lom

klzký


Ortuť - Rudňany (Slovenské rudohorie)

Foto

https://www.mindat.org/photo-729713.html

Rtuť, chemický vzorec Hg, je při - 38,78 C klencový minerál. Název pochází z arabštiny.

Původ

Hydrotermální, dále v oblastech aktivní sopečné činnosti a v oxidačních zónách minerálů obsahujících rtuť. Drobné kapky vznikají kondenzací rtuťových par unikajících ze struktur minerálů, nejčastěji přímo na cinabaritu, ale byly také nalezeny dutiny vyplněné značným množstvím rtuti.

Morfologie

Při pokojové teplotě tekutá. Vysoké povrchové napětí způsobuje, že drobné kapky mají tvar kuliček. Po ochlazení tvoří romboedrické krystaly.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 0 (kapalina), hustota 13,6 g/cm3. Ostatní charakteristiky nelze určit.

Optické vlastnosti: Barva: cínově bílá, šedobílá. Průhlednost: neprůhledný. Lesk kovový.

Chemické vlastnosti: Složení: teoreticky Hg 100 %, příměsi Ag, Au. Rozpustná v HNO3. Za pokojové teploty se odpařuje.

Využití

Z důvodu vzácného výskytu jen výjimečně jako zdroj rtuti.

Naleziště

Vzácný výskyt.

Česko – Dědova Hora,
Slovensko – Rudňany, Nižná Slaná, Rákoš,
Slovinsko – Idria,
Španělsko – Almaden,
Itálie – Monte Amiata,
Německo – Moschellandsberg,
a další.

Výskyty na Slovensku

Nižná Slaná, svah Rimbergu, ložisko Za baňami,
Rudňany, žily Hrubá a Droždiak,
Gelnica,
Malachov pri Banskej Bystrici,
Pezinok, Ryhová štôlňa,
Poproč, ložisko Rúfus,
Červenica pri Prešove,
Dubník, pri Prešove,
Merník pri Michalovciach,
Zlatá Baňa, lokalita Nosger,
Lovinobaňa pri Lučenci - stopy.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5_(miner%C3%A1l)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ortu%C5%A5_(nerast)
https://www.mindat.org/min-2647.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5