...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Polybázit - Ag16Sb2S11

trieda

sírne soli

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2-3

hustota

6,0-6,3

štiepateľnosť

nedokonalá bazálna

lom

nerovný


Polybázit na kremeni s kalcitom, kryšt do 0,5 cm,
Grüner žila, Banská Štiavnica

Foto

https://www.mindat.org/photo-109113.html

Polybazit je minerál kryštalizujúci v monoklinickej sústave, chemicky komplexný sulfid striebra, medi a antimónu - (Ag,Cu)16Sb2S11.

Charakteristika

Polybazit vytvára tabuľkovité pseudohexagonálne kryštály, na povrchových plochách často s ryhovaním. Môže mať aj celistvý habitus. Má železnočiernu farbu a čierny vryp. Je nepriehľadný a na čerstvom povrchu má kovový lesk.

Vznik

Vzniká na hydrotermálnych žilách spolu s ďalšími sulfidmi a ďalšimi minerálmi striebra.

Poznávanie

Polybazit sa pri zahrievaní v plameni taví už pri nízkej teplote.

Výskyty na Slovensku

Banská Štiavnica, Hodruša-Hámre, Kremnica, Nová Baňa, Rudno nad Hronom (Chlum ložisko, Vyhne.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Polybazit
https://www.mindat.org/min-3256.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5