...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Posnjakit - Cu4(SO4)(OH)6.H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2-2,5

hustota

3,50

štiepateľnosť

dobrá

lom

nerovný


Posnjakit - Špania Dolina (Starohorské vrhy)

Foto

https://sk.wikipedia.org/wiki/Posnjakit#/media/S%C3%BAbor:Posnjakite-113800.jpg
https://www.mindat.org/photo-241937.html

Posnjakit je minerál kryštalizujúci v monoklinickej sústave, chemicky hydratovaný zásaditý síran meďatý - Cu4(SO4)(OH)6·H2O.

Charakteristika

Posnjakit vytvára kryštáliky alebo práškovité povlaky zelenomodrej až tyrkysovej farby. Je to zriedkavý priehľadný až nepriehľadný minerál so skleným leskom. Práškovité povlaky sú matné.

Vznik

Vzniká na ložiskách sírnikov medi ako druhotný minerál. Je veľmi zriedkavý. Objavený bol len v roku 1967.

Poznávanie

Je podobný langitu, spolu s ktorým sa vyskytuje na ložisku v Španej doline a na Pieskoch v Starohorských vrchoch.

Výskyty na Slovensku

Dobšiná] (Jóremeny), Gelnica, Henclová (Suchý vrch, tvorí povlaky a tiež kryštáliky a zhluky tabuľkovitého habitu veľké až 1 mm. Má typicky svetlomodrú farbu so zelenkavým odtieňom), Novoveská Huta (pri Spišskej Novej Vsi), Špania Dolina.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Posnjakit
https://www.mindat.org/min-3265.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5