...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Prehnit - Ca2Al2(OH)2Si3O10

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

6 - 6,5

hustota

2,8 - 3

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný

Foto

https://www.mindat.org/photo-386479.html

Tento minerál vytvára len veľmi zriedkavo tabuľkovité alebo prizmatické kryštály. najčastejšie sa vyskytuje vo forme guľovitých, hroznovitých alebo obličkovitých agregátov s lúčovitou štruktúrou, ktoré majú niekedy v priemere aj niekoľko cm. Býva bezfarebný, biely, zelenkastý, žltozelený. Agregáty môžu byť aj nerovnomerne sfarbené. Vryp je biely. Je to priesvitný až priehľadný minerál so skleným leskom.

Vznik

Vzniká v dutinách bázických magmatických hornín, v amfibolitoch, v žilách alpského typu.

poznávanie

Rozpúšťa sa v kyseline chlorovodíkovej po zahriatí. Pomerne ľahko sa taví, napučiava a vzniká sklovitá hmota žltobielej farby.

výskyty na Slovensku

Nižná Boca (Nízke Tatry, v telesách porfyritov),
Šalková - Príboj (pri Banskej Bystrici, výplne v melafýroch).

Zdroj

https://www.mindat.org/min-3277.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5