...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Pyrotín - FeS

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

3,5 - 4,5

hustota

4,53 - 4,77

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný, pololastúrovitý


Pyrotín, kremeň - Pezinok, Malé Karpaty

Foto

https://www.mindat.org/photo-1219535.html

Pyrhotin (Breithaupt, 1835), chemický vzorec Fe(1-x)S (kde x=0–0,17)[1] (sulfid železnatý), je polymorfní minerál. V přírodě se nejčastěji vyskytují jeho jednoklonné nebo šesterečné modifikace. Starší český název je kyz magnetový. Název pochází z řeckého pyrros – ohnivě červený, odráží barvu minerálu.

Původ

Minerál typický pro vyšší a vysoké teploty. Hlavní výskyt je v mafických vyvřelých horninách (diorit, gabro), běžný v hydrotermálních žilách. V metamorfovaných horninách vzniká při regionální metamorfóze sulfidických ložisek. Hojný ve skarnech.[1] Nalezen také v železných meteoritech.

Morfologie

Krystaly jsou nejčastěji tabulkovité nebo destičkovité podle {0001}, zřídka dipyramidální, soudečkovité. Zrnité, masivní a tabulkovité agregáty. Dvojčatí podle {1012}

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 3,5–4, křehký, hustota 4,6 g/cm3, štěpnost nedokonalá podle {0001} a {1120}, lom nepravidelný.

Optické vlastnosti: Barva: žlutohnědá, bronzová, na vzduchu tombakově hnědě nabíhající. Lesk kovový, průhlednost: opakní, vryp šedočerný.

Chemické vlastnosti: Složení: Fe 62,33 %, S 37,67 . Na uhlí se taví na černou magnetickou masu. Rozpustný v HCl a HNO3.

Další vlastnosti: Dobře vede elektrický proud. Je magnetický, magnetismus je nepřímo úměrný podílu železa.

Podobné minerály

chalkopyrit, bornit

Parageneze

chalkopyrit, pyrit, markazit, pentlandit, magnetit

Využití

Někdy se využívá jako ruda železa

Naleziště

Česko – Staré Ransko, Příbram, Jáchymov, Chvaletice
Slovensko – Dobšiná, Zlatá Baňa
Německo – Bodenmais, Schauinsland
Rumunsko – Chuisbaia
Rusko – Norilsk
a další.

Literatura

ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrhotin
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pyrotit
https://www.mindat.org/min-3328.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5