...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Realgár - AsS

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

1,5 - 2

hustota

3,56

štiepateľnosť

dobrá

lom

lastúrovitý


Realgár, auripigment - Tajov, Kremnické vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-891424.html

Realgar (Wallerius, 1747), chemický vzorec As4S4, je jednoklonný minerál. Název pochází z arabských slov (rahdž al gár) - rudní prach.

Původ

Vzniká nejčastěji rozkladem ostatních sulfidů, především arsenopyritu. Tvoří povlaky na hydrotermálních žilách a na ložiskách, jež jsou vázány na horké prameny (např. poblíž sopečných sopouchů).

Morfologie

Vytváří prizmatické krystaly, které jsou často rýhované rovnoběžně s [001], častěji masivní, hrubě až jemně zrnité agregáty nebo tvoří povlaky. Dvojčatí podle {100}.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 1,5 – 2, hustota 3,56 g/cm, štěpnost dobrá podle {010}, méně dobrá podle {101}, {100}, {120} a {110}, lom lasturnatý.

Optické vlastnosti: Barva: oranžově červená, oranžově žlutá, hnědočervená. Lesk skelný až mastný, průhlednost: průsvitný až neprůhledný, vryp červený až oranžově červený.

Chemické vlastnosti: Složení: As 70,03 %, S 29,97 %. Částečně rozpustný v kyselinách a KOH. Zahříván se lehce taví. Při tom unikají jedovaté páry, které páchnou po česneku. Uchovávejte ve tmě, na světle časem žloutne a rozpadává se na prach tvořený pararealgarem nebo arsenolitem a auripigmentem.

Další vlastnosti: Jedovatý, po manipulaci s ním si umyjte ruce mýdlem! Vyvarujte se vdechnutí prachu při manipulaci nebo při rozbití! Nikdy neolizujte nebo nepožívejte!

Podobné minerály

cinabarit, krokoit, kuprit

Parageneze

antimonit, arsenolit, auripigment, cinabarit, baryt, rudy As, Ag, Au aj.

Využití

Všechny sloučeniny arzenu jsou jedovaté, přesto se dříve využívaly např. ve sklářství, medicíně nebo kožedělnictví. V současnosti se využívají především pro výrobu pesticidů.

Naleziště

Česko – Jáchymov
Slovensko – Tajov, Dubník, Zlatá Baňa
Švýcarsko – Binnental
Rumunsko – Cavnic
Čína – provincie Chu-nan
a další.

Výskyty na Slovensku

Cigeľka (pri: Bardejov, Bardejov okres), Červenica (Dubník ložisko, pri: Prešov, Prešov okres), Handlová (pri: Prievidza, Prievidza okres), Králiky (pri: Banská Bystrica, Banská Bystrica okres), Lovčica-Trubín (pri: Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom okres), Nováky (pri: Prievidza, Prievidza okres), Stebník (pri: Bardejov, Bardejov okres), Šumiac (pri: Brezne), Tajov (pri: Banská Bystrica, Banská Bystrica okres)

Literatura

ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Realgar
https://sk.wikipedia.org/wiki/Realg%C3%A1r
https://www.mindat.org/min-3375.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5