...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Scheelit - CaWO4

trieda

volfrámany

kryštálová sústava

štvoruholníková

tvrdosť

4,5 - 5

hustota

5,9 - 6,1

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

lastúrovitý

Foto

https://www.mindat.org/photo-1255514.html

Scheelit (Leonhard, 1821), chemický vzorec CaWO4, je čtverečný minerál. Poprvé byl popsán v železném dole Bispberg nedaleko švédského Säteru. Je pojmenován po švédském chemikovi Carlu Wilhelmu Scheelovi (1742–1786).

Původ

Scheelit vzniká na hydrotermálních žilách, v greisenech, skarnech a erlanech, často na ložiscích cínu. Doprovází ho křemen, kasiterit, wolframit, molybdenit, topaz, fluorit, apatit či turmalín.

Morfologie

Nejčastěji se scheelit vyskytuje v podobě krust nebo zrnitých či kusových agregátů, méně často pak tvoří oktaedrické či pyramidální krystaly, většinou dobře omezené.

Vlastnosti

Scheelit s muskovitem v UV světle

V přírodě se scheelit vyskytuje v mnoha barevných variantách – nejčastější jsou šedobílá, žlutá až hnědá, vzácněji i oranžová, červená či zelenavá. Je průsvitný až průhledný, má diamantový až velmi mastný lesk. Silně fluoreskuje, pod UV světlem září jasně modrobíle. Je poměrně křehký, zřetelně štěpný, má lasturnatý lom a bílý vryp. Rozkládá se v kyselině chlorovodíkové a dusičné za vzniku vodnatého oxidu wolframového v podobě žlutého prášku.

Využití

Scheelit je po wolframitu nejvýznamnější rudou wolframu, jenž se využívá na výrobu žhavících vláken žárovek a elektronek či na legování různých druhů ocelí. Jedná se též o sběratelsky velmi atraktivní minerál, vyhledávané jsou zejména vzorky z Číny.

Podobné minerály

anglesit (PbSO4)
cerusit (PbCO3)
powellit (CaMoO4)

Složením se pak scheelit řadí do specifické skupiny minerálů s obecným vzorcem A(XO4), kde A značí vápník nebo olovo a X wolfram nebo molybden. Patří sem:

scheelit (CaWO4)
powellit (CaMoO4)
raspit (PbWO4)
stolzit (PbWO4)
wulfenit (PbMoO4)

Svět

provincie Sečuan, Čína
Santa Cruz, Mexiko
důl Natas, Namibie
Flat River Valley, Kanada
důl Cohen (Arizona), důl Pine Creek (Kalifornie), USA
Tenkergin, Čukotka, Rusko
Altenberg a Schwarzenberg (Sasko), Německo

Česko Malý Bor
Obří důl, Krkonoše
Krupka a Cínovec, Krušné hory
Horní Slavkov, Slavkovský les
okolí Příbrami

Výskyty na Slovensku

Spišská Baňa, Medvedia dolina pri Hnilci, Gemerská Poloma, Rochovce (Slovenské rudohorie) Čierny Balog, medzi Klenovcom a Hnúšťou, Rimavica (kryštalinikum veporika), Vyšná Boca, Dúbrava, Lom, Jasenianska Kyslá (Nízke Tatry).

Reference

Scheelite: Mineral information, data and localities [online]. Dostupné online.
Scheelite Mineral Data na webmineral.com
VELEBIL, Dalibor. Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách. Praha: Academia, 2012. S. 270–271.
BAUER, Jaroslav. Svět minerálů. Praha: Granit, 2009. S. 66, 110.
Scheelite na databázi RRUFF

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Scheelit
https://www.mindat.org/min-3560.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5