...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Skoryl (turmalín) -
Na(Mg,Fe,Li,Mn,Al)3Al6(Bo3)3Si6O18(OH,F)4

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

7 - 7,5

hustota

3,0 - 3,2

štiepateľnosť

nezreteľná

lom

nerovný, lastúrovitý


Skoryl v kremeni - Ľubietová, Veporské vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-323797.html

Skoryl (Mathesius, 1524), chemický vzorec NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4, je trigonální minerál ze skupiny turmalínu. Název má pravděpodobně podle místa, odkud byl poprvé popsán: obec Zschorlau, spolková země Sasko, Německo.[1] První známý podrobný popis minerálu s označením „schürl“ a jeho výskyt v saském Krušnohoří sepsal v roce 1562 Johannes Mathesius (1504-1565).

Původ

Skoryl vzniká jako akcesorický minerál v kyselých magmatech (často v žulách), ve kterých je přítomen bor. Větší krystaly jsou běžné v pegmatitech, vzácněji bývá v aplitech a vzácně vzniká hydrotermálními procesy, obvykle na puklinách. Někde tvoří až monominerální horniny zvané turmalínovce.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 7–7,5, křehký, hustota 2,9–3,2 g/cm3, štěpnost nedokonalá podle {1011}, lom lasturnatý, nerovný.

Optické vlastnosti: Barva: černá, někdy s náběhem do modra, zelena nebo hněda. Lesk skelný, průhlednost: neprůhledný, vryp šedobílý.

Chemické vlastnosti: Chemické složení Na 2,18 %, Al 15,37 %, Fe 15,91 %, Si 16,00 %, B 3,08 %, H 0,38 %, O 47,08 %. V kyselinách nerozpustný. Před dmuchavkou se taví.

Elektrické vlastnosti: Pyroelektrický a piezoelektrický (zahříváním a třením se konce krystalů nabíjejí opačným elektrickým nábojem).

Podobné minerály

Černé turmalíny nejsou pouze skoryl, na mnoha lokalitách se ve skutečnosti jedná o fluor-skoryl a oxy-skoryl, tyto minerály však od sebe nelze bez podrobné chemické analýzy nijak rozlišit. Podobný je také turmalín dravit, který však bývá spíše hnědý a vyskytuje se v geochemicky odlišných typech hornin.

Parageneze

apatit, ortoklas, křemen, beryl, topaz

Využití

Skoryl se využívá ve šperkařství, kdy se osazuje na náhrdelníky a do prstenů. Jeho další využití je v elektrotechnice.

Naleziště

Česko – skoryl je poměrně hojný minerál, který se nachází na mnoha lokalitách granitoidů i pegmatitů, ať už ve formě malých milimetrových krystalků a nebo velkých krystalů dosahující až několika decimetrů. Zvláštností na území Česka je lokalita poblíž města Protivín, kde se vyskytují celé krystalické shluky zvané Myšenecká slunce. Z pegmatitů pochází i mohutné vějíře krystalů o délce i více než metr. Nádherné krystaly jsou známé především z pegmatitů v Dolních Borech, Cyrilově, Sukách, Bobrůvce a řadě dalších. Z Horních Borů a Cyrilova pochází čočkovité krystaly světové kvality.

Výskyty na Slovensku

Betliar (pri: Rožňava, Rožňava okres),
Dobšiná (pri: Rožňava, Rožňava okres),
Hnilčík (pri: Spišská Nová Ves),
Hnúšťa-Likier (pri: Tisovec, Rimavská Sobota okres),
Mlynky (pri: Dobšiná, Spišská Nová Ves okres),
Slovinky (Ostrý vrch, pri: Krompachy, Spišská Nová Ves okres).
Ľubietová (pri B.Bystrici).

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skoryl
https://sk.wikipedia.org/wiki/Skoryl
https://www.mindat.org/min-3578.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5