...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Smithsonit - ZnCO3

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

4 - 4,5

hustota

4,3 - 4,45

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný, pololastúrovitý


Obličkovitý smithsonit - B.Štiavnica, Štiavnické vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-862035.html

Smithsonit (Beudant, 1832), chemický vzorec ZnCO3 (uhličitan zinečnatý), je klencový minerál. Je pojmenován po Jamesi Smithsonovi (1754 - 1829), britském chemiku a mineralogovi, zakladateli Smithsonova institutu ve Washingtonu, D.C.

Vznik

Druhotný minerál vzniklý v oxidační zóně zinkových rud. Nachází se také v sedimentech nebo je výsledkem přímé oxidace sfaleritu.

Morfologie

Tvoří krystaly, krápníky, krystalické kůry, náteky, zrnité a zemité agregáty. Krystaly mají tvar romboedru.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5, hustota 4,45 g/cm3, dokonalá štěpnost podle {1011}, křehký. Lom nerovný. Netaví se.

Optické vlastnosti: Barva: bílá, žlutá, červená, zelená, modrozelená, hnědá. Průhledný až průsvitný, lesk skelný až perleťový, vryp bílý.

Chemické vlastnosti: Složení: 52,15 % Zn, 9,58 % C, 38,28 % O. Rozpustný v kyselinách.

Podobné minerály

kalcit, hemimorfit, chalcedon

Parageneze

galenit, hydrozinkit, sfalerit, hemimorfit, willemit, cerusit, malachit, azurit, aurichalcit, anglesit

Využití

Smithsonit je důležitou rudou zinku. Výroba barev (běloby), farmaceutický průmysl masti a zásypy. Někdy jako drahý kámen.

Naleziště

Česko – Příbram, Nová Ves u Rýmařova
Slovensko – Poniky, Ochtiná
Německo – Altenberg, Wiesloch
Rakousko – Reibl, Bleiburg
Řecko, Sardinie, Rusko, Namibie, Spojené státy americké, Vietnam, Austrálie aj.

Výskyty na Slovensku

Ardovo, Hnúšťa - Likier, Ochtiná (Dúbrava pri: Rožňava, Vaľkovňa (Lívius-Samuel), Veľké Pole (ložisko Ján Nepomucký), Banská Štiavnica, Hodruša-Hámre.

Literatura

Palache, C., H. Berman, and C. Frondel (1951) Dana’s system of mineralogy,(7th edition), volume II, 176–180 ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Smithsonit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Smithsonit
https://www.mindat.org/min-3688.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5