...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Stroncianit - SrCO3

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

3 - 3,5

hustota

3,78

štiepateľnosť

dokonalá prizmatická

lom

nerovný


Stroncianit -
Rudňany (Slovenské rudohorie)

Foto

https://www.mindat.org/photo-197298.html

Stroncianit (Sulzer, 1790), chemický vzorec SrCO3 (uhličitan strontnatý), je kosočtverečný minerál. Svým složením i krystalovou strukturou je velmi blízký aragonitu. Nazván podle lokality Strontian ve Skotsku.

Původ

Ložiskové akumulace stroncianitu jsou vázány na lagunární vápence a jílovce. Občas vzniká i na některých hydrotermálních žilách nebo v dutinách vulkanitů, kde může vzácně tvořit i poměrně dobře omezené krystaly.

Morfologie

Krystaly obvykle krátce až dlouze prizmatické, protažené podél [001], jehlicovité, pseudohexagonální, až 8 cm dlouhé. Nejčastěji je kusový, popřípadě tvoří stébelnaté, vláknité a zemité agregáty. Dvojčatění: podél {110}, kontaktní nebo méně často penetrační dvojčata, dvojčatění může být i vícenásobné.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 3,5, křehký, hustota 3,76 g/cm3, štěpnost nedokonalá podle {110}, špatná podél {021}, lom nerovný až pololasturnatý

. Optické vlastnosti: Barva: bezbarvý, bílý, šedý, nažloutlý, nazelenalý, někdy též hnědý nebo načervenalý. Lesk skelný, matný, průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp bílý.

Chemické vlastnosti: Složení: Sr 59,35 %, C 8,14 %, O 32,51 %. V kyselinách šumí a lehce se rozpouští. Před dmuchavkou bobtná do tvaru květáku, plamen barví karmínově červeně.

Podobné minerály

Aragonit
Natrolit

Parageneze

baryt, kalcit, celestin, harmotom, síra

Využití

Stroncianit bývá někdy využíván jako surovina na výrobu stroncia a jeho sloučenin, které jsou využívány v pyrotechnice, optice a cukrovarnictví.

Naleziště

Česko – Kunětická hora u Pardubic, Kladno. Až 1 cm velké ježkovité a sluníčkovité paprsčité agregáty bílé barvy a jejich skupiny tvoří stroncianit na puklinách vápenců v okolí Třince a Českého Těšína.
Slovensko – Dúbrava
Německo – Clausthal, Grund Münster
Velká Británie – Strontian ve Skotsku
USA – Strontium Hills v Kalifornii
a další.

Výskyty na Slovensku

Rudňany (Slovenské rudohorie)
Dúbrava (pri Liptovskom Mikuláši)
Párnica (pri Dolnom Kubíne).

Reference

Stroncianit. geologie.vsb.cz [online]. [cit. 2023-09-22]. Dostupné online.

Literatura

Palache, C., H. Berman, and C. Frondel (1951) Dana’s system of mineralogy, (7th edition), volume II, 196–200
ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Strontianit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stroncianit
https://www.mindat.org/min-3805.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5