...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Szomolnokit - Fe(SO4)·H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

jednokloná

tvrdosť

2,5

hustota

3,19

štiepateľnosť

dobrá

lom

- - -

Foto

https://www.mindat.org/photo-1353566.html

Tvorí nedokonalé dipyramidálne kryštály a obličkovité alebo kvapľovité agregáty. Farba szomolnokitu: bezfarebný, žltý, sfarbený býva oxidačnými produktmi železa. Je to priehľadný alebo priesvitný minerál so skeným leskom. Prvýkrát bol nájdený v Smolníku. Názov dostal podľa maďarského názvu Smolníka - Szomolnok (J. Krenner, 1891).

Vznik

Vzniká druhotne rozkladom pyritu na hydrotermálnych ložiskách.

Poznávanie

Rozpustný vo vode.

Výskyty na Slovensku

Smolník (Slovenské rudohorie - súčasť skupiny síranov vznikajúcich rozkladom pyritu).

Zdroj

https://en.wikipedia.org/wiki/Szomolnokite
https://www.mindat.org/min-3859.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5