...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Tennantit - (Cu,Fe)12As4S13

trieda

sírne soli

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

3 - 4,5

hustota

4,6 - 4,75

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný, pololastúrovitý


Tennantit - Piesky, Starohorské vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-1198389.html

Tennantit vytvára väčšinou tetraedrické kryštály, môžu však mať aj iný tvar. Niekedy bývajú zdvojčatené. Vyskytuje sa aj v celistvej, zrnitej a kompaktnej podobe. Farbu má tmavosivú až čiernu a čierny, hnedý alebo tmavočervený vryp. Je nepriehľadný a jeho kovový lesk býva niekedy mimoriadne jasný.

Vznik

Vzniká na hydrotermálnych žilách spolu s inými minerálmi, barytom, chalkopyritom, tetraedritom, kremeňom atď. Môže sa tvoriť aj na metasomatických ložiskách.

Poznávanie

Rozpúšťa sa v kyseline dusičnej a ľahko sa taví.

Výskyty na Slovensku

Špania Dolina (pri B.Bystrici),
Poniky-kóta Farbište (pri B.Bystrici),
Novoveská Huta,
Ľubietová - Driekyňa,
Vyšný Klátov.

Zdroj

https://www.mindat.org/min-3911.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tennantite
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5