...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Tenorit - CuO

trieda

oxidy

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

3,5

hustota

6,51

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

lastúrovitý


Tenorit - Špania Dolina (Starohorské vrchy)

Foto

https://www.mindat.org/photo-523364.html

Tenorit je minerál krystalující v monoklinické soustavě, chemicky oxid měďnatý - CuO. Objeven byl v roce 1841 a pojmenován podle italského botanika M. Tenora. Systematické zařazení podle Strunze je IV/A.05-10.

Vznik

Vzniká na ložiscích minerálů mědi jako sekundární minerál, často s chryzokolem, malachitem, olivenitem a jinými.

Morfologie

Tenorit se nejčastěji vyskytuje práškovitý, zemitý, kusový, jako výplně puklin. Je to černý nebo šedočerný minerál. Vryp tenoritu je také černý. Je to neprůhledný minerál s kovovým leskem. Vytváří srůsty podle {011}.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost podle Mohsovy stupnice 3,5-4, hustota 6,5. Lom lasturnatý.

Optické vlastnosti: Obvykle černé barvy, vyskytuje se však i v odstínech šedočerných (ocelově šedých). Lesk je matný. Průhlednost: opakní. Vryp je černý.

Chemické vlastnosti: Procentuální zastoupení prvků: Cu 79,89 %, O 20,11 %.

Naleziště

Česko: Rokytnice nad Jizerou

Slovensko: Špania Dolina, Piesky, Novoveská Huta

Rusko: Mednorudjansk

Amerika: Copper Harbor (Michigan), Bisbee (Arizona)

Afrika: Dodoma (Tanzanie)

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenorit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tenorit
https://www.mindat.org/min-3912.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5