...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Titanit - CaTiSiO5

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

5 - 5,5

hustota

3,45

štiepateľnosť

zreteľná

lom

lastúrovitý


Titanit v granodiorite - Sihla, Veporské vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-860791.html

Titanit (Klaproth, 1795), chemický vzorec CaTiSiO5, je jednoklonný minerál. Název dostal podle prvku, který obsahuje. Původní název titanitu sfén (což znamená klín, jenž je tvarem ve kterém se titanit vyskytuje nejčastěji) se dosud používá v klenotnictví pro opracované krystaly. V mineralogii jsou termínem sfén označovány především žlutozelené a jedovatě zelené titanity z alpských žil.

Vznik

Akcesoricky se vyskytuje v magmatických (žula, pegmatit) a přeměněných (břidlice, rula, mramor) horninách. Perfektní krystalované ukázky jsou hydrotermálního původu z žil alpského typu. Při zvětrávání původní horniny se dostává do sedimentů.

Morfologie

Prizmatické a tabulkovité (podle {221}) krystaly. Zrnité, masivní i radiální agregáty. Časté jsou dvojčatné srůsty.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5–5,5, křehký, hustota 3,4–3,6 g/cm3, štěpnost dokonalá podle {110}, lom nedokonale lasturnatý.

Optické vlastnosti: Barva: bílá, žlutá, hnědá, zelená, červná, černá. Lesk diamantový, skelný, mastný, průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp bílý, s nádechem do červena.

Chemické vlastnosti: Složení: Ca 19,25 %, Ti 18,16 %, Si 14,20 %, O 39,64 %, zbytek tvoří příměsi La, Ce, Pr, Nd, Sm, Al, Fe, F.

Podobné minerály

axinit

Parageneze

živce, chlorit, rutil, albit, křemen

Využití

Titanit byl po dlouhou dobu považován spíše pouze pro sbírkové účely. Ovšem po objevení naleziště v Madagaskaru se průhledné a pěkně zbarvené krystaly začaly používat jako drahé kameny (fasetové brusy, kabošony). Titanit má neobyčejný lesk a vnitřní odlesky při správném výbrusu převyšují diamant. Mohou se však zdát rozmazané kvůli dvojosému charakteru krystalu. Je velmi měkký a tak se používá do méně exponovaných šperků. Používá se také pro zisk titanu a může být použit jako pigment.

Naleziště

Česko – Horní Loučná, Brněnský masiv, Markovice, Libodřice, Mirošov, Polnička
Slovensko – Sihla, Klenovec
Německo – Laacher See, Eifel
Švýcarsko – Sv. Gotthard, Binnental
Rakousko – Zillertal, Hohe Tauern (zejména Rauristal, Habachtal, Felbertal)
Itálie – Val Maggia, Passo di Vizze
Rusko – Achmatovsk
a další.

Výskyty na Slovensku

Čierny Balog (pri: Brezno), Sihla, sedlo Tlstý javor, okres Brezno, dolina Sopotnica, južné svahy Nízkych Tatier pod Prašivou, Hričovské Podhradie (pri: Žilina, Žilina okres).

Literatura

ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Titanit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Titanit
https://www.mindat.org/min-3977.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5 .