...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Tremolit - Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

5 - 6

hustota

2,9 - 3,2

štiepateľnosť

dobrá

lom

nerovný, pololastúrovitý


Tremolit
- Breznička

Foto

https://www.mindat.org/photo-286110.html

Tremolit je minerál kryštalizujúci v monoklinickej sústave, chemicky kremičitan vápnika, železa a horčíka Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2. Patrí do skupiny amfibolu.

Charakteristika

Tento minerál sa vyskytuje vo forme dlhých steblovitých kryštálov, ktoré bývajú niekedy zdvojčatené. Často vytvára aj stĺpcovité, vláknité a ihlicovité agregáty, prípadne má celistvý alebo zrnitý habitus. Býva bezfarebný, biely, sivý, zelený, ružový alebo hnedý; vryp má biely. Tremolit je priehľadný až priesvitný a vyznačuje sa skleným leskom. Patrí do jedného radu s aktinolitom.

Vznik

Vzniká v kontaktne premenených dolomitoch a serpentinitoch.

Naleziště

Tremolit se hojně vyskytuje v metamorfních a metasomatických horninách vznikajících na úkor karbonátových a ultrabazických hornin, často za spolupůsobení postmagmatických hydrotermálních roztoků podle trhlin a na kontaktech hornin různého chemického složení. Tremolit bývá zatlačován mastkem do vzniku plných pseudomorfóz; vzácněji antigoritem nebo chryzotilem, také do plných pseudomorfóz; agregáty kalcitu, slídy a křemene; skapolitem. V zóně hypergeneze zjištěno zatlačování tremolitu nontronitem.

Poznávanie

Tremolit je nerozpustný v kyselinách.

Výskyty na Slovensku

Kremnica (pri Žiari nad Hronom), Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Breznička, Hnúšťa, Čučma.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tremolit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tremolit
https://www.mindat.org/min-4011.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5