...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Vivianit - Fe3(PO4)2 . 8H2O

trieda

fosforečnany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

1,5 - 2

hustota

2,6 - 2,7

štiepateľnosť

dokonalá

lom

drobivý, vláknitý

Foto

https://www.mindat.org/photo-895126.html

Vivianit (Werner, 1817) je jednoklonný minerál s chemickým vzorcem Fe3(PO4)2·8(H2O). Je členem vivianitové skupiny minerálů. Byl pojmenován po svém objeviteli: John Henry Vivian (1785-1855), jenž byl anglický politik, majitel dolu a mineralog.

Původ

Druhotný minerál v oxidačních zónách ložisek železných rud, součást žulových pegmatitů. Nahrazuje organický materiál ve zkamenělých kostech, jezerních sedimentech, rašeliništích a jinde. Vzácně se vyskytuje v jeskyních.

Morfologie

Krystaly mohou být prizmatické; zploštělé podle {100} a {010}. Agregáty vláknité, kuličkovité, zemité a radiálně paprsčité.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 1,5–2, hustota 2,6–2,7 g/cm3, štěpnost výborná podle {010}, lom nerovný (vláknitý). Soudržnost: dá se řezat nožem, destičkovité krystaly jsou ohebné. Optické vlastnosti: Barva: bílá nebo lehce namodralá, rychle se mění (díky oxidaci Fe2+ na Fe3+) na temné odstíny modré – zelenomodrou, indigově modrou, černomodrou. Lesk skelný, perleťový, matný (zemité agregáty), průhlednost: průhledný, průsvitný, opakní, vryp bílý, rychle modrá. Chemické vlastnosti: Složení: Fe 33,40 %, P 12,35 %, H 3,22 %, O 51,03 % s častými příměsemi Mn, Mg, Ca. Před dmuchavkou červená a mění se v magnetickou kuličku. Rozpustný v kyselinách.

Podobné minerály

lazulit

Parageneze

Nejčastěji se vyskytuje v asociaci se sideritem, limonitem, pyritem, pyrhotinem, ludlamitem nebo metavivianitem.

Využití

Někdy se používá jako drahý kámen – kabošony, fasetové brusy.

Naleziště

Česko – Příbram, Jáchymov, Chvaletice;
Slovensko – Kremnica, Medzev, Smolník;
Německo – Auerbach, Waldsassen, Ehrenfriedersdorf;
Ukrajina – Kerč;
Kamerun – N'gaoundere (krystaly přesahující 1 m);
a další.

Výskyty na Slovensku

Luciabaňa (pri Medzeve, Slovenské rudohorie),
Poniky (pri Banskej Bystrici),
Dobšiná (Slovenské rudohorie),
Ardovo (pri Plešivci, Slovenské rudohorie).

Literatura

ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vivianit
https://www.mindat.org/min-4194.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5