...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Zeiringit - CaCO3

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

kopsoštvorcová

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

2,94

štiepateľnosť

zreteľná

lom

pololastúrový


Zeiringit - Slovinky

Foto

https://www.mindat.org/photo-145370.html

Zeiringit (CaCO3) je zmes aragonitu a aurichalcitu modrastozelenej farby. Vytvára jemnokryštalické masy obličovitého a nátekovitého habitu v puklinách. Môže byť aj kvapľovitý, vláknitý, lúčovitý alebo koralom podobný.

Vznik

Vzniká na hydrotermálnych medených žilách.

Výskyt na Slovensku

Na Slovensku sa vyskytuje v Slovenskom rudohorí v Slovinkách a v Dobšinej.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zeiringit
https://www.mindat.org/min-25629.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5