Prehľad múzeí na Slovensku, v ktorých sú inštalované geologické a mineralogické zbierky

 

1.

Názov, sídlo:

Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica

Adresa:

Nám. SNP 4, 975 90 Banská Bystrica, tel.č. 088/4125895, fax 088/4153077

Expozícia:

Dokumentácia meďnorudného baníctva

 

2.

Názov, sídlo:

Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica

Adresa:

Tihányiovský kaštieľ v Radvani, tel.č. 088/25193

Expozícia:

Príroda stredného Slovenska, geologická stavba, pôdne pomery, ochrana prírody a životného prostredia

 

3.

Názov, sídlo:

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Adresa:

Bergericht, nám. sv. Trojice 6, 969 42 Banská Štiavnica, tel.č.

0859/6912541-44, fax 0859/22764

Expozícia:

Mineralogicko-ložisková expozícia, minerály a horniny zo slovenských aj svetových ložísk

 

4.

Názov, sídlo:

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Adresa:

Sládkovičova ul. 21, 969 42 Banská Štiavnica, tel.č. 0859/6912971

Expozícia:

Baníctvo, dejiny baníctva, bansko-technické zariadenia

 

5.

Názov, sídlo:

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Adresa:

Kammerhofská 2, 969 42 Banská Štiavnica, tel.č. 0859/6911541-44

Expozícia:

Baníctvo, dejiny, banícke školstvo a umenie na Slovensku

 

6.

Názov, sídlo:

Banské múzeum v prírode, Banská Štiavnica

Adresa:

Ul. J.K.Hella 12, 969 42 Banská Štiavnica, tel.č. 0859/22971

Expozícia:

Banícky skanzen, povrchová a podzemná expozícia, ťažné stroje, ťažná veža - Žofia, šachta Ondrej v dĺžke 1300m

 

7.

Názov, sídlo:

Šarišské múzeum, Bardejov

Adresa:

Radničné nám. 13, 085 01 Bardejov, tel.č. 0935/4724966, 4746038, fax

0935/4724966

Expozícia:

Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana

 

8.

Názov, sídlo:

Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum, Bratislava

Adresa:

Vajanského nám. 2, 814 36 Bratislava, tel.č. 07/59349102, 59349122

Expozícia:

Klenoty Zeme a Pravek života. Mineralogické, petrologické, paleontologické zbierky.

 

9.

Názov, sídlo:

Múzeum Čachtice, pobočka Trenčianskeho múzea

Adresa:

916 21 Čachtice, tel.č. 0834/7102, 7247

Expozícia:

Paleontologické nálezy z okolia Čachtíc

 

10.

Názov, sídlo:

Žitnoostrovné múzeum, Dunajská Streda

Adresa:

Múzejná ul.2, 929 01 Dunajská Streda, tel.č. 0709/522402

Expozícia:

Prírodovedné zbierky

 

11.

Názov, sídlo:

Naftárske múzeum a skanzen, Gbely

Adresa:

908 45 Gbely, e-mail:nafta@nafta.sk

Expozícia:

História objavenia ropy a dokumentácia ťažby

 

12.

Názov, sídlo:

Banícke múzeum, Gelnica, pobočka Múzea Spiša

Adresa:

056 01 Gelnica, tel.č. 0904/821468

Expozícia:

Baníctvo, modely pracovísk, rekonštruovaná štôlňa, geologické a mineralogické zbierky Spiša

 

13.

Názov, sídlo:

Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou

Adresa:

Zámocká 160/5, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.č. 0931/92371

Expozícia:

Prírodné pomery okresu Vranov nad Topľou

 

14.

Názov, sídlo:

Múzeum Hlohovec, Hlohovec

Adresa:

Komenského ul. 15, 920 01 Hlohovec, tel.č. 0804/7421336, 7424146, fax

0804/7421336

Expozícia:

Zbierky z geológie a mineralógie

 

15.

Názov, sídlo:

Vihorlatské múzeum, Humenné

Adresa:

Nám. Slobody 1, 066 18 Humenné, tel.č. 0933/7752240

Expozícia:

Prírodovedné, geologické, mineralogické a paleontologické zbierky

 

16.

Názov, sídlo:

Podunajské múzeum, Komárno

Adresa:

Palatínova ul. 13, 945 01 Komárno, tel.č. 0819/731476, fax 0810/731476

Expozícia:

Národopisná časť, ryžovanie zlata

 

17.

Názov, sídlo:

Slovenské technické múzeum, Košice

Adresa:

Hlavná ul. 88, 043 82 Košice, tel.č. 095/6224035, 6224036, fax

095/6225965

Expozícia:

Banícka expozícia v podzemí, baníctvo a hutníctvo, vysoká pec Karol pri Vlachove, hámor v Medzeve, vzorky úžitkových minerálov z ložísk SGR

 

18.

Názov, sídlo:

Východoslovenské múzeum, Košice

Adresa:

Hrnčiarska ul., 041 36 Košice, tel.č. 095/21193

Expozícia:

Príroda Karpát, geologické, mineralogické a paleontologické zbierky

 

19.

Názov, sídlo:

Múzeum mincí a medailí, Kremnica

Adresa:

Štefánikovo nám. 11/21, 967 01 Kremnica, tel.č. 0857/6742121, 6742696

Expozícia:

Expozícia minciarstva a medailérstva, baníctvo drahých kovov

 

20.

Názov, sídlo:

Národopisné múzeum, Liptovský Hrádok

Adresa:

033 01 Liptovský Hrádok, tel.č. 0844/222485

Expozícia:

Banícky dom vo Vyšnej Boci

 

21.

Názov, sídlo:

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Adresa:

Školská ul. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel.č. 0849/5522061, 5523490, fax

0849/ 5514381

Expozícia:

Kras a jaskyne Slovenska, Minerály - výskyt, využitie, ochrana, zbierka sintrov, dokumentácia jaskýň, jaskyniarstvo, mapy, ochrana prírody

 

22.

Názov, sídlo:

Slovenské národné múzeum, Turčianske múzeum Andreja Kmeťa, Martin

Adresa:

Ul. Andreja Kmeťa 20, 036 35 Martin, tel.č. 0842/42330639, 4238978

Expozícia:

Príroda Turca, Kmetianium - historizujúca inštalácia expozície SNM

 

23.

Názov, sídlo:

Zemplínske múzeum, Michalovce

Adresa:

Kostolné nám. 1, 071 01 Michalovce, tel.č. 0946/6441093, fax 0946/

64331086

Expozícia:

Prírodovedná expozícia

 

24.

Názov, sídlo:

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Adresa:

Bernolákova ul. 2, 968 01 Nová Baňa, tel.č. 0858/915578, fax 0858/915578

Expozícia:

Pamiatky na baníctvo, expozícia o najmladšej slovenskej sopke Pútikov vŕšok

 

25.

Názov, sídlo:

Oravské múzeum, Oravský Podzámok

Adresa:

Hrad, 027 41 Oravský Podzámok, tel.č. 0845/893122, 893249, fax

0845/2056

Expozícia:

Prírodovedné zbierky, Oravská priehrada

 

26.

Názov, sídlo:

Balneologické múzeum, Piešťany

Adresa:

Beethovenova 5, 921 01 Piešťany, tel.č. 0838/722875 fax 0838/722875

Expozícia:

Minerálne vody Slovenska, balneohistória

 

27.

Názov, sídlo:

Podtatranské múzeum, Poprad

Adresa:

Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, tel.č. 092/721874, 721924

Expozícia:

Expozícia Gánovce - neandertálsky človek, zbierka minerálov

 

28.

Názov, sídlo:

Vlastivedné múzeum, Prešov

Adresa:

Hlavná ul. 86, 080 01 Prešov, tel.č. 091/725321, 734708

Expozícia:

Prírodovedné zbierky

 

29.

Názov, sídlo:

Hornonitrianske múzeum, Prievidza

Adresa:

Ul. Andreja Hlinku 44, 971 01 Prievidza, tel.č. 0862/423054, 423073, fax

0862/ 423073

Expozícia:

Geologické zbierky, miocénna flóra

 

30.

Názov, sídlo:

Mestské múzeum, Rajec

Adresa:

Nám. SNP 15/15, 015 01 Rajec, tel.č. 0823/422198, 422067

Expozícia:

Geologické zbierky

 

31.

Názov, sídlo:

Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Adresa:

Nám. Mihálya Tompu 24, 979 01 Rimavská Sobota, tel.č. 0866/5622944, fax

0866/5621387

Expozícia:

Geologická časť, tektonický vývoj, geologické pomery, nerastné bohatstvo, speleológia

 

32.

Názov, sídlo:

Banícke múzeum, Rožňava

Adresa:

Šafárikova ul. 31, 048 01 Rožňava, tel.č. 0942/23710, fax 0942/22982

Expozícia:

Príroda Slovenského krasu, Baníctvo a hutníctvo Gemera

 

33.

Názov, sídlo:

Liptovské múzeum, Ružomberok

Adresa:

Nám. Š.N.Hýroša 10,034 50 Ružomberok, tel.č. 0848/322468, 22469, fax

0848/ 322469

Expozícia:

Prírodovedná expozícia, minerály, horniny, skameneliny

 

34.

Názov, sídlo:

Liptovské múzeum, vážnica a klopačka, Ružomberok

Adresa:

034 50 Ružomberok, tel.č. 0848/322468, fax 0848/322469

Expozícia:

Baníctvo a hutníctvo, vážnica a klopačka, banícke pomôcky, vozíky, ukážky rúd

 

35.

Názov, sídlo:

Solivar pri Prešove, Prešov, pobočka Slovenského technického múzea, Koš

ice

Adresa:

Prešov, tel.č. 091/701184

Expozícia:

Technické objekty na čerpanie a varenie soli, šachta Leopold, klopačka

 

36.

Názov, sídlo:

Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves

Adresa:

Letná ul. 50, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.č. 0965/4423757, fax

0965/4426785

Expozícia:

Prírodovedné zbierky, geomorfológia, geologický podklad, banícke predmety

 

37.

Názov, sídlo:

Mestský vlastivedný dom, Šamorín, pobočka Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede

Adresa:

Bratislavská ul. 15, 931 01 Šamorín, tel.č. 0708/5622165

Expozícia:

Predmety spojené s ryžovaním zlata

 

38.

Názov, sídlo:

Múzeum TANAPu, Tatranská Lomnica

Adresa:

059 60 Tatranská Lomnica, tel.č. 0969/4467951-52, fax 0969/4467958

Expozícia:

Ochrana prírody, geológia, kartografia, geologická stavba

 

39.

Názov, sídlo:

Tríbečské múzeum, Topoľčany

Adresa:

Krušovská 291, 955 01 Topoľčany, tel.č. 0815/323253, fax 0815/323021

Expozícia:

Prírodovedné zbierky

 

40.

Názov, sídlo:

Trenčianske múzeum, Trenčín

Adresa:

Župný dom, Mierové nám. 46, P.O.Box 120, 912 50 Trenčín, tel.č.

0831/7435589, 7434431

Expozícia:

Prírodovedná expozícia, geologická stavba územia trenčianskeho regiónu

 

41.

Názov, sídlo:

Západoslovenské múzeum, Trnava

Adresa:

Bratislavská cesta 3, 918 09 Trnava, tel.č. 0805/26010

Expozícia:

Prírodovedné zbierky, mineralogické a paleontologické zbierky

 

42.

Názov, sídlo:

Mestské múzeum, Zlaté Moravce

Adresa:

Nám. Andreja Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce, tel.č. 0814/21470

Expozícia:

Prírodovedná expozícia, paleontologické nálezy, mineralogická zbierka

 

43.

Názov, sídlo:

Považské múzeum, Žilina

Adresa:

Topoľová 1, 010 03 Žilina - Budatín, tel.č. 089/5620306, fax 089/5620033

Expozícia:

Geologické zbierky

 

44.

Názov, sídlo:

Považské múzeum, Žilina

Adresa:

Topoľová 1, 010 03 Žilina - Budatín, tel.č. 089/5620306, fax 089/5620033

Expozícia:

Príroda severozápadného Slovenska v kaštieli Krasňany (prístupná máj - september)