Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Regionálna mineralógia Slovenska, náleziská minerálov

:: Jadrové pohoria  :: Neovulkanity  :: Slovenské rudohorie  :: Vonkajšie Karpaty

Slovenské jadrové pohoria

Nízke Tatry 

Čertovica, Králička
Dolná Lehota
Dúbrava 
Heľpa, Šumiac
Jasenie 
Magurka 
Malužiná 
Malužinská dolina, Hodruša, Chorupné
Minerály metamorfitov 
Minerály vápencov 
Prašivá 
Trangoška 
Železnô

Vysoké Tatry 

Antimonit. mineralizácia
Hydrotermálne minerály

Minerály pegmatitov 

Západné Tatry

Hydrotermálne minerály
Minerály pegmatitov 

Malé Karpaty

Minerály pegmatitov
Minerály metamorfitov 
Pernek 
Pezinok 
Polymetalické zrudnenie  
Veľký Petrklín

Veľká Fatra, Choč

Liptovské Revúce
Ľubochnianska dolina 
Nižné Matejkovo 
Smrekovica 
Valaská Dubová
Vápence a dolomity 

Tríbeč

Hydrotermálne minerály
Minerály pegmatitov 
Minerály vápencov 
Žirany

Považský Inovec

Banka (Piešťany) nové

Starohorské vrchy

Donovaly
Piesky, Richtárová 
Špania Dolina 
Staré Hory, Polkanová 
 
 

Strážovské vrchy

Mojtín
Minerály vápencov

Slovenské neovulkanity 

Štiavnické vrchy

Kremnic.vrchy, Javorie

Poľana

Slanské vrchy, Vihorlat

Banská Štiavnica
Dolné Breziny 
Hliník nad Hronom
Hodruša-Hámre 
Kohútovo 
Nová Baňa, Vyhne 
Pukanec
Sklené Teplice
Šášovské Podhradie
Šobov

Badín
Bartoš. Lehôtka,
Stará Kremnička
 
Kremnica 
Malachov 
Tajov 
Vígľašská Huta-Kalinka 
Vlkanová 

Ľubietová
Poniky Drienok, Farbište 

Dubník
Merník, polymetalická mineralizácia
Nerudná mineralizácia

Slovenské rudohorie  

Slovenské rudohorie

Antimonitová mineralizácia
Juhových.pruh sideritových ložísk 
Južný pruh sideritových ložísk 
Magnezitové ložiská 
Mastencovo fuchsit. mineralizácia 
Metamorfity juhovepor.kryštalinika 
Metamorfity severov.kryštalinika 
Metamorfity spišskogem. rudohoria 
Minerály sedimentárnych hornín 
Ostatné ložiská v Slov.rudohorí 
Severný pruh sideritových ložísk 
Stredný pruh sideritových ložísk 
Smolník 
Západný pruh sideritových ložísk 

Vonkajšie Karpaty  

Vonkajšie Karpaty

Minerály paleogénu Vonkajších Karpát
Minerály neogénu Vonkajších Karpát 

Zoznam nálezísk minerálov je priebežne dopĺňaný. V prípade, že vlastníte vzorky minerálov z náleziska, ktoré nie je uvedené v zozname, prípadne viete o mineralogicky významnej lokalite, prosíme Vás o spoluprácu.