...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Veľká Fatra - Liptovské Revúce, Turecká

Liptovské Revúce

Neďaleko Liptovských Revúc sa v bližšie neurčenej lokalite vyskytovala a ťažila Cu - ruda. Išlo pravdepodobne o slabé chalkopyritovo - malachitové zrudnenie. Dnes sú už staré bane zabudnuté.

Turecká

V Tureckej pod Krížnou sa v bližšie neurčenej lokalite vyskytli niekoľko mm hrubé žilky malachitu a spekularitu. Predpokladá sa, že mineralizácia má súvis s Cu - zrudnením v neďalekej Španej Doline.

minerály náleziska

chalkopyrit - malý výskyt na bližšie neurčenej lokalite v Liptovských Revúcach
malachit - drobné výskyty spolu so spekularitom v Tureckej
spekularit - drobné výskyty šupinkovitého spekularitu vo vápencoch a slieňovcoch v Tureckej

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981