...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Veľká Fatra - Nižné Matejkovo


Kremeň - Nižné Matejkovo

V dolnej časti doliny Nižné Matejkovo na sever od Liptovskej Osady sa vyskytlo ložisko tvorené žilami smeru S - J v kyslých žulách zasahujúcich až do spodnotriasových kremencov.

Výplň žíl je tvorená jemnozrnným i hrubozrnným barytom prenikaným galenitom, tetraedritom a jemnozrnným chalkopyritom. Staršou zložkou žiloviny sú kremeň aj pyrit. V puklinách žúl sa sporadicky nachádza kusový epidot vo forme svetlozelenej výplne.

Ložisko v Nižnom Matejkovom sa v minulost ťažilo, v starých záznamoch sa spomínajú bane v celej dolnej časti doliny. Aj dnes sú ešte vo svahoch na oboch stranách doliny viditeľné haldy a výsypky jaloviny.

baryt - hlavný minerál žiloviny spolu s kremeňom, biely, kusový, niekedy priesvitný, hrubokryštalický
epidot - svetlozelené výplne puklín v granodiorite niekedy spolu s kryštálikmi kremeňa
kremeň - hlavná zložka kremenno-barytovej žiloviny. Je prevažne kusový hrubozrnný, občas v dutinkách vytvára kryštály
pyrit - zrnká a zhluky v žilovine, starší ako ostatné sulfidy.
sulfidy (galenit, chalkopyrit, tetraedrit) - zhluky v žilovine, v súčasnosti veľmi zriedkavé

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981