...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Veľká Fatra - Smrekovica


Ortoklas - Smrekovica

Hoci je Veľká Fatra z väčšej časti budovaná obalovu sériou a subtatranskými príkrovmi, na niektorých miestach vystupujú na povrch aj horniny kryštalinika. Najväčšia odkrytá plocha kryštalického jadra je v oblasti Smrekovice na juh od Ružomberka a v Ľubochnianskej doline. Zaužívaný názov je aj tzv. Ľubochniansky masív.

Najčastejšou vystupujúcou horninou je žula s ružovými živcami. Menej časté sú granodiority a veľmi zriedkavé sú premenené horniny. V puklinách žúl sa často nachádzajú pegmatitové žily. Pegmatity ľubochnianskeho masívu sú veľmi pekné, ich hlavnou zložkou je kremeň, ortoklas a muskovit, menej častý je výskyt granátov. Tieto sa nachádzajú vo forme jemnozrnných vtrúsenín aj v zrnkách do veľkosti 0,5 cm. Majú tmavočervenú až hnedú farbu.

5 km od ústia doliny Vyšné Matejkovo sa v záreze cesty nachádza ľahko prístupná pegmatitová žila. Poskytuje nálezy kusového ortoklasu až do veľkosti 15 cm. Ortoklas má tmavoružovú farbu a je pekne štiepateľný. Muskovit z tohto náleziska sa odlupuje z horniny v priehľadných niekoľko centimetrových doštičkách. Kremeň je bežný sivý, bez voľných kryštálov.

Na mnohých miestach Ľubochnianskeho masívu sa vyskytujú zelené epidotovo-kremenné výplne žiliek v hornine. Miestami vytvára kremeň a ortoklas voľné kryštály v žilách.

granát - občas uzavreniny v pegmatitoch, hnedočervený
kremeň - hlavná zložka pegmatitov, niekedy samostatné žily v hornine aj s nedokonalými kryštálmi
muskovit - nádherný hrubolupenitý muskovit v pegmatitových žilách vo Vyšnom Matejkovom
ortoklas - kusový, až 15 cm veľké bloky s dobrou štiepateľnosťou

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981