...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Chočské vrchy - Valaská Dubová


Limonit - Valaská Dubová (Chočské vrchy)

V okolí východne asi 1,5 km od obce v Chočských vrchoch sa spomínajú v lokalite Bana a Močilo tri menšie štôlne. Pozostatky zavalených štôlní sú viditeľné v lesnom poraste ešte aj v súčasnosti. Slúžili na ťažbu železnej rudy, hlavne málo kvalitného limonitu. Vyťažená ruda vraj bola odvážaná na spracovanie na Oravu do huty v Podbieli.

Limonit z tejto lokality je väčšinou zemitý, práškovitý, kusový. Zriedkavejšie sa dajú nájsť celkom zaujímavé obličkovité takmer čierne kôry.

limonit - žilky, výplne, práškovitý a zemitý vo vápencoch a dolomitochsvetložltého ankeritu spolu s kalcitom.
kalcit - bežný, občas dutinách dolomitov a vápencov vo forme bielych až priehľadných kryštálov.
siderit - zriedkavejší, žilky, konkrécie, zemitý alebo prachový, niekedy pekné lebníkovité útvary v hornine.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981