...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Veľká Fatra - minerály vápencov a dolomitov


Skalenoédre kalcitu - Ružomberok

Vápence a dolomity chočského príkrovu často obsahujú aj niekoľko centimetrov hrubé žily kalcitu. Niekedy v dutinách nachádzame pekné klencové alebo skalenoédrické kryštály.

Časté je limonitové Fe - zrudnenie, niekedy vo vápencoch nachádzame siderit prípadne ankerit spolu s kalcitom, ktorý máva povrch spravidla zvetraný a sfarbený do žlta až oranžova.

ankerit - žilky svetložltého ankeritu spolu s kalcitom.
kalcit - bežný, občas dutinách dolomitov a vápencov vo forme bielych až priehľadných kryštálov.
siderit - bežný, žilky, konkrécie, zemitý alebo prachový, niekedy pekné lebníkovité útvary v hornine.
limonit - svetložltý, žilky spolu s kalcitom a ankeritom, na povrchu často zvetraný.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981