...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Kremnické vrchy

Kremnické vrchy sú najsevernejším sopečným stredoslovenským pohorím. Na severe hraničia s Veľkou Fatrou, na východe so Zvolenskou kotlinou, na juhu so Štiavnickými vrchmi v doline Hrona, na západe s Vtáčnikom a Handlovskou kotlinou. Hlavný hrebeň pohoria sa tiahne v smere S - J, najvyšší vrch Flochová je vysoký 1318 m. Zo sopečných hornín sa na stavbe podieľajú prevažne andezity a ich tufy, na juhu pohoria sú rozšírené ryolity.

Geologická stavba pohoria

Na stavbe pohoria sa zúčastňujú prevažne andezity druhej a tretej fázy a ich tufy. V južnej časti pohoria nachádzame ryolity. Podložie vulkanických hornín vystupuje na povrch hlavne v okrajových častiach pohoria a je tvorené prevažne horninami chočského, menej krížňanského príkrovu. Medzi Kordíkmi a Králikmi vystupuje na povrch súvrstvie pieskovcov, zlepencov a numulitových vápencov eocénneho veku.

Andezity sú prevažne pyroxenické a vystupujú spolu s tufmi, v ktorých tvoria množstvo menších telies, predstavujúcich zvyšky prúdov. Budujú zväčša horské hrebene. V okolí Kremnice sú andezity silne premenené hydrotermálnymi roztokmi (propylitizácia). Andezitové výlevy sprevádzalo vyvrhovanie balvanov, popola a iného materiálu, čiže pyroklastík.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981