...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Kremnické vrchy - Badín


Nontronit v andezite - Badín

V Badínskej doline na západ od obce Badín sa v troch malých lomoch asi 5 km od ústia doliny (tesne pred začiatkom Národne prírodnej rezervácie Badínsky prales) v silne zvetranom pyroxenickom andezite nachádzajú v puklinách nontronitové výplne. Sú hrubé od niekoľkých milimetrov do 10 centimetrov. Nontronit má výraznú olivovozelenú farbu. Je nespevnený, len zriedkavo dostatočne súdržný. Na dotyk je mastný. V mase nontronitu sa často nachádzajú nerozložené súčasti z pôvodnej andezitovej masy, prípadne celé úlomky horniny.

Nontronit patrí do skupiny ílových minerálov zo skupiny montmorillonitu, vznikajúcich najmä pri rozklade bázických vyvrelých hornín. Montmorillonit sa v Kremnických vrchoch nachádza vo väčšom ložisku v lokalite Stará Kremnička - Jelšový potok, kde tvorí hlavnú súčasť horniny bentonitu.

amfibol - kryštáliky do 1 cm v andezite
limonit - práškovitý, spolu s montmorillonitom ako produkt rozkladu Fe kremičitanov
montmorillonit - zemitý, výplne puklín v zvetranej hornine
nontronit - zemitý, výplne puklín v zvetranej hornine
opál - tenké polohy v andezite

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981