...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Kremnické vrchy - Kremnica


Priesvitný kusový kremeň - Kremnica

Kremnická minerálna asociácia, ako vyplýva z mnohých starších prác patrí k najrozšírenejším v stredoslovenských neovulkanitoch. Typickým reprezentantom je práve Kremnica, kde sa zlato ťažilo až do roku 1971.

Kremnický rudný obvod je budovaný prevažne rôznymi typmi andezitov, z ktorých staršie sú intenzívne propylitizované. Ložisko je tvorené dvoma systémami žíl v smere SSV - JJZ. Prvý systém tvorí Hlavná, Schrämerova a Kirbergova žila a početné menšie žily. Žily dosahujú značnú mocnosť, až niekoľko desiatok metrov. K druhému systému patria žily Zlatá, Žigmund, Ílová, ležiace asi 1 km v nadloží prdchádzajúcich. Ich smerná dĺžka je menšia, do 1,5 km a mocnosť dosahuje 1,5 m.

Zlatonosné kremenné žily tvoria predovšetkým dve generácie kremeňa, z ktorých staršia, jemnozrnná, má šedú farbu, zatiaľ čo mladší kremeň je hrubozrnný, biely a v dutinách vytvára časté drúzy. Karbonáty sú zriedkavejšie, sú tu zastúpené: kalcit, dolomit, ankerit a rodochrozit. Z ostatných nerudných minerálov sa ojedinele vyskytuje baryt, celestín, chalcedón a opál.

Jediným objektom ťažby bolo elektrum (zmes zlata a striebra). Vyskytuje sa v dvoch formách, neviditeľné, viazané na submikroskopickú súčasť v sulfidoch, hlavne v pyrite na žilách prvého systému a vo viditeľnej, vo forme šupiniek, plieškov a dendritov v dutinkách kremeňa. V podpovrchových častiach niektorých žíl sa vyskytoval antimonit, ktorý často vytváral krásne steblovité agregáty. Ostatné sulfidy sú veľmi vzácne.

ankerit - zriedkavejší na rudných žilách.
antimonit - nádherné ihlicovité kryštály a agregáty, ťažil sa len krátko hlavne v 70-tych rokoch 20 storočia.
baryt - zriedkavejší na rudných žilách.
celestín - ojedinelé drobné uzavreniny.
chalcedón - zriedkavo na rudných žilách.
dolomit - zriedkavo na rudných žilách.
kalcit - zriedkavo na rudných žilách.
kremeň - hlavná súčasť žiloviny, viac generácií, drobné kryštáliky len zriedka veľké nad 1 cm.
opál - zriedkavo na rudných žilách.
zlato - lavný objekt ťažby, zväčša v zmesi so striebrom - elektrum.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981