...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Kremnické vrchy - Malachov


Impregnácie rumelky v pieskovci - Malachov

V Kremnichých vrchoch sa na okraji pohoria smerom k Banskej Bystrici neďaleko obce Malachov a Králiky nachádza už takmer vyťažené ložisko rumelky (cinnabaritu). Nachádza sa v závere doliny Malachovského potoka, donedávna bolo ťažené, takže stopy banskej činnosti sú ešte dobre viditeľné.

Rumelkové zrudnenie má impregnačný charakter. Ruda je rozptýlená v šošovkovitých akumuláciách v paleogénnych zlepencoch a vápnitých pieskovcoch v blízkosti styku s nadložnými bridlicami. Rumelka je jasnočervená, prevažne jemnozrnná, vtrúsená v hornine, miestami v koncentrovanejších akumuláciách. Medzi jednotlivými zrnkami zlepencov niekedy vykryštalizovala vo forme drobných max. 2 mm veľkých kryštálikov.

Na ložisku sa v malom množstve nachádza aj kremeň, kalcit, markazit, pyrit a arzenopyrit.

arzenopyrit - zrnité zhluky veľké len niekoľko mm.
kalcit - zriedkavejší.
kremeň - zriedkavejší, žilky v pieskovci.
pyrit - zrnité zhluky veľké len niekoľko mm.
rumelka - hlavný rudný minerál náleziska, impregnácie v sivých pieskovcoch.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981