...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Kremnické vrchy - Tajov


Práškovitý auripigment vo vápenci - Tajov

Arzénová asociácia charakterizovaná výskytom realgáru, auripigmentu a arzenopyritu sa vyskytuje v malom množstve medzi Banskou Bystricou a Kremnicou v úzkej súvislosti s ortuťovou asociáciou (Malachov). Najznámejšia je lokalita Tajov, kde sa v minulosti ťažili žilky kryštalického žltého auripigmentu, sprevádzané malým množstvom realgáru a kalcitu vo vápencoch a vápencových konglomerátoch južne od vrchu Sokolovo.

Impregnácie červeného realgáru sa nachádzali aj v spevnených pieskoch ležiacich na báze andezitových pyroklastík na severozápad od Ortuťového vrchu. V súčasnosti sa už stopy ťažobnej činnosti v Tajove hľadajú ťažko. Pri troche šťastia sa rozbitím väčších kusov mramorizovaných vápencov môžu nájsť v hornine tenké žilky zlatožltého auripigmentu, výnimočne aj s realgárom. Niekedy má auripigment zelenkastú farbu.

auripigment - žltý až zelenkastý, práškovitý, zemitý, kryštáliky veľkosti do 2 mm
kalcit - bežný, biele žilky vo vápenci
realgár - kryštáliky, niekoľko mm, tmavočervený

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981