...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Kremnické vrchy - Vlkanová


Kryštály kalcitu s limonitom - Vlkanová

V lome neďaleko obce sa donedávna dali nájsť nádherné vzorky číreho hrubokryštalického sadrovca (odroda mariánske sklo). Jednotlivé kryštály boli niekoľko centimetrov veľké. Aj dnes sa v lome ešte sadrovec nachádza, vzorky sú však menej pekné.

Okrem sadrovca sa v lome vyskytujú klencové kryštály kalcitu, niekedy s povlakom limonitu. Kryštály sú väčšinou drobné, zriedkavo narastené do veľkosti niekoľkých centimetrov.

kalcit - zrnitý, biely, ojedinele kryštály do 2 cm
limonit - bežný vo vápenci, vrstvičky na kryštáloch kalcitu
sadrovec - priehľadný, dnes zriedkavejší, do 2 cm

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981