...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Malé Karpaty - minerály pegmatitov

V Malých Karpatoch sa nachádzajú najdiferencovanejšie a najmocnejšie pegmatitové telesá slovenských Karpát. Veľmi časté sú pegmatity v bratislavskej dvojsľudovej žule, veľmi zriedkavé v modranskom biotitickom granodiorite. Vyskytujú sa aj v horninách okolitého kryštalinika.

Hlavnou mierou sa na ich zložení podieľajú horninotvorné minerály, draselné živce, kremeň, plagioklasy zastúpené albitom až oligoklasom. Bežný je i dlholištovitý biotit. Veľmi pekné vzorky pochádzajú z lomu Briežky pri Bratislave. Muskovit sa objavuje v hrubolupenitých kryštáloch, niekedy vo vejárovitých zrastoch s kremeňom.

Najrozšírenejším akcesorickým minerálom malokarpatských pegmatitov je granát - spessartín. Tvorí kryštály niekedy až 2 cm veľké. Najväčšie kryštály pochádzajú zo Železnej studienky, Lamača a Karlovej Vsi.

albit - bežná súčasť pegmatitov
biotit - bežná súčasť pegmatitov, často pekne hrubolupenitý
granát - zavreniny do veľkosti 1cm
kremeň - bežný, sivý, zriedkavé kryštály
muskovit - bežná súčasť pegmatitov, často hrubolupenitý
oligoklas - bežná súčasť pegmatitov

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981