...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Malé Karpaty - Pernek


Antimonit, ankerit - Pernek

Známe ložisko pri Perneku je situované na východnom úbočí Krížnice a v závere údolia Kostolného potoka, východne od Perneku. Antimonitové zrudnenie tvorí nepravidelné hniezda a zóny v grafitických bridliciach.

Hlavnou zložkou žíl je kremeň, ankerit a antimonit, ktorý je silne rozdrvený a jemnozrnný. Veľmi vzácne sú sfalerit, chalkopyrit a gudmundit.

Z druhotných minerálov je najznámejší kermezit vo forme pekných tmavočervených ihlicovitých kryštálov. Tiež je známy senarmontit ako produkt rozkladu antimonitu. V súčasnosti je ložisko opustené, nálezy pekných vzoriek sú už zriedkavejšie.

ankerit - hlavná zložka žiloviny, prevažne kusový
antimonit - hlavná zložka žiloviny, zriedkavo pekné ihlicovité kryštály
gudmundit - veľmi zriedkavý, drobné uzavreniny
chalkopyrit - zriedkavý
kermezit - v minulosti krásne vejárovité niekoľko cm veľké kryštály
kremeň - bežná súčasť žiloviny, sivobiely, kusový
senarmontit - produkt rozkladu antimonitu, zriedkavý
sfalerit - zriedkavý

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981