...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Malé Karpaty - Pezinok


Pyrotín, kremeň - Pezinok

Na SZ od Pezinku a na hrebeni smerom k Kolárskemu vrchu (nálezisko Cajla) sa nachádza kremenné zrudnenie s Sb - rudami.

Zrudnenie je reprezentované jemnozrnným antimonitom, zrnitým pyritom, arzenopyritom, v malom množstve aj chalkopyritom. Pyrit a arzenopyrit tvoria často niekoľko centimetrové samostatné žilné výplne.

Zo sekundárnych nerastov vynikajú pekné nálezy červeného ihlicovitého kermezitu a šedavé stĺpčeky valentinitu.

ankerit - kusový, hrubokryštalický, hlavná súčasť žiloviny
antimonit - kusový, zriedkavo ihlicovité, niekoľko cm veľké kryštály
arzenopyrit - kusový, masívne výplne
chalkopyrit - zriedkavejší, kusový
kalcit - menej častý karbonát, stredne kryštalický
kermezit - zriedkavé vejárovité kryštály
kremeň - kusový, sivý až čierny
limonit - produkt rozkladu ankeritu a pyritu, zemitý
pyrit - kusový, masívne výplne
valentinit - zriedkavo v minulosti v pekných kryštáloch

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981