...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Nízke Tatry

Nízke Tatry, druhé najvyššie pohorie Západných Karpát sa rozprestierajú medzi dolinou Hrona od Banskej Bystrice na východ a Liptovskou kotlinou. Na západe hraničia s Veľkou Fatrou dolinami Revúckeho a Starohorského potoka. Na stavbe Nízkych Tatier sa podieľajú všetky hlavné tektonické jednotky (tatridy, veporidy, krížňanský a chočský príkrov). Tatridy, ktorých kryštalinikum tvorí centrálny hrebeň pohoria, budujú západnú a centrálnu časť pohoria. Veporidy tvoria východnú časť (V od sedla Čertovice).

Geologická stavba pohoria

Na stavbe Nízkych Tatier sa podieľajú všetky hlavné tektonické jednotky vnútorných Karpát - tatrikum, veporikum, krížňanský a chočský príkrov.

Tatridy, ktorých kryštalinikum tvorí jadro pohoria budujú západnú a strednú časť pohoria, veporikum východnú časť (na V od sedla Čertovica). Chočský a krížňanský príkrov sa vyskytuje hlavne v severnej okrajovej časti pohoria. Kryštalinikum tvoria granitoidy, ktoré budujú hlavne hrebeň pohoria a vrcholovú časť. V južnej časti sú zastúpené kryštalické bridlice a migmatity.

Z obalových hornín sú významné mohutné komplexy vápencov a dolomitov, ktoré tvoria na severe pohoria silne skrasovatené pásmo.

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981