...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Nízke Tatry - Čertovica, Vyšná Boca


Hematitovo kremenná žilovina - Králička

Na západ od nízkotatranského sedla Čertovica sa v minulosti intenzívne baníčilo, čoho svedkom sú doteraz viditeľné stopy háld, štôlní a výsypiek. Ruda bola dobývaná predovšetkým v oblasti Rovnej hole nad Bocianskou dolinou, vo svahoch nad Jánskou dolinou, na hrebeni Králičky. V súčasnosti sa na haldách dajú nájsť hlavne vzorky železných rúd.

Najčastejší je tmavý siderit, menej častý je hematit - odroda spekularit. Zvetrávaním vzniknutý limonit je tiež bežným minerálom na haldách. V menšom meradle sú zastúpené minerály s obsahom medi, chalkopyrit a druhotný malachit.

Dôležitým minerálom je biely až sivý kremeň, kalcit a ankerit. Veľmi dobre zachovalá halda, štôlne a banské cesty sa nachádzajú priamo na hrebeni Králičky vedľa hrebeňového turistického chodníka. Sú tu zachovalé aj viaceré banské cesty a zasypaná šachta.

Vyšná Boca bola v minulosti známa ako pomerne bohaté ložisko rýdzeho zlata.

ankerit - zrnitý, hnedý, červenohnedý, kusový
hematit - odroda spekularit - šupinkovitý
kalcit - kusový, biely až sivý, nepriehľadný
kremeň - kusový, biely až sivý, nepriehľadný
limonit - kusový, zemitý, hnedý až čierny
malachit - zriedkavý, produkt rozkladu chalkopyritu
siderit - tmavohnedý, hlavná súčasť žiloviny, zrnitý až masívny

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981