...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Nízke Tatry - Dolná Lehota

Antimonitové ložisko Lom patrí medzi najznámejšie na južných svahoch Nízkych Tatier. Nachádza sa asi 7-8 km na SSV od Dolnej Lehoty na južnom svahu Bukového grúňa, v nadmorskej výške asi 1000 m n.m.

Najlepšie sa na ložisko dostaneme, keď sa dopravíme do Krpáčova (autom alebo autobusovou linkou z Podbrezovej). Prakticky hneď na začiatku Krpáčova pri odbočke ku hotelu Hydrostavu treba okolo bufetu odbočiť doľava a ísť do kopca asi 200-300 m.

Z ložiska boli popísané nasledovné minerály: albit, ankerit, antimonit, arzenopyrit, bournonit, dolomit, galenit, hematit, chalkopyrit, kalcit, kremeň, pyrit, sfalerit, tetraedrit, valentinit, zinckenit a zlato.

Hlavným rudným minerálom ložiska je antimonit, vytvárajúci pásikované a brekciovité textúry, zhluky, závalky a jemné impregnácie. Hlavným nerudným minerálom je kremeň. Ostatné minerály sa vyskytujú len akcesoricky, resp. v mikroskopickej forme. Zo sekundárnych minerálov sú to hlavne Sb-okry, v ktorých hojnou súčasťou je aj valentinit.

albit
ankerit

antimonit
arzenopyrit
bournonit
dolomit
galenit
hematit
chalkopyrit
kalcit
kremeň
pyrit
sfalerit
tetraedrit
valentinit
zinckenit
zlato

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981