...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Nízke Tatry - Dúbrava


Ankerit - Dúbrava

Ložisko Dúbrava je na severnej strane Nízkych Tatier. Tvoria ho žily smeru S - J, pretínajúce granitoidy tzv. ďumbierskej zóny.

Hlavnou zložkou žíl je kremeň, z rúd antimonit, len výnimočne pekne steblovitý. Okrem toho je významnou zložkou pyrit vo viacerých generáciách, arzenit, arzenopyrit, ankerit, v menšej miere sa uplatňuje aj baryt, sfalerit, tetraedrit, bournonit, kalcit, scheelit, a zriedkavo aj rýdze zlato. Zvlášť pozouhodné bolo zistenie žilných výplní senarmontitu na haldách. Má šedavú farbu, je bez lesku.

Zo sekundárnych minerálov boli na tomto ložisku zistené okrem zvyčajného malachitu a limonitu aj drobné kryštáliky ceruzitu, diamantovo lesklý valentinit, ihlice a práškovité agregáty kermezitu a biely až žltkastý Sb oker - romeit.

ankerit - bežný karbonát, biely až sivý, kryštalický
antimonit - hlavný rudný minerál, kusový, zriedkavejšie ihlicovité alebo stĺpcovité kryštály
arzenit - zriedkavejší, zrnitý
arzenopyrit - zriedkavejší, kusový
baryt - kusový, biely, výplne do 2 cm
ceruzit - drobné kryštáliky do 2 mm
kalcit - bežná súčasť žiloviny, biely
kermezit - zemitý, práškovitý, niekedy v pekných vejárovitých agregátoch
kremeň - viac generácií, biely až sivočierny
limonit - produkt rozkladu pyritu a ankeritu, zemitý, hnedočervený
malachit - tenké vrstvičky, produkt rozkladu tetraedritu
romeit - Sb oker, zemitý
senarmontit - bežný Sb oker, zemitý, sivobiely, bez lesku
scheelit - zriedkavé drobné žlté kryštáliky
siderit - častý, podobný ankeritu
tetraedrit - vtrúsený v žilovine
valentinit - zriedkavé biele kryštáliky

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981