...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Nízke Tatry - Heľpa, Šumiac

Heľpa
Neďaleko Heľpy na Horehroní je známe masívne zrudnenie nežilného charakteru. Leží asi 5 km na sever od obce vo výške 1200 m. Ide o tri tektonicky porušené pásma pyrotínu v amfibolitoch sledované tromi štôlňami. Okrem pyrotínu je hojný aj kremeň a granát. Oveľa menej častý je pyrit, amfibol a muskovit.

Šumiac
Na južnom svahu Kráľovej hole v katastri obce Šumiac bolo popísané malé nálezisko realgáru v karbónskych vápencoch. Vyskytuje sa tu vo forme červenkastého povlaku spolu so slabofialovýn fluoritom. V karbónskych vápencoch sa okrem toho nacházajú aj žilky ankeritu s vtrúseným spekularitom aj tetraedritom. Východne od obce v malom lome pri kóte 933 m sa nachádzajú žilky s ankeritom, chalkopyritom a druhotnými Cu - karbonátmi (malachit, azurit).

Zrudnenie ankeritovo, chalkopyritovo, tetraedritové sa ešte našlo aj v Zbojníckom sedle (1109m) a niekoľkých ďalších miestach. Barytové žily s chalkopyritom a tetraedritom možno nájsť na svahoch kopca s kótou 1177m 1,5 km od Vernáru.

amfibol - bežný na nálezisku Heľpa
ankerit - žilky vo vápencoch - Šumiac
fluorit - drobný výskyt - Šumiac
granát - v žilovine na nálezisku Heľpa
chalkopyrit - žilky vo vápencoch - Šumiac
kremeň, muskovit - bežná súčasť žiloviny, v okolitých horninách
pyrit - zriedkavejší - Heľpa
pyrotín - hlavná súčasť zrudnenia - Heľpa
realgár - drobný výskyt - Šumiac
spekularit - žilky vo vápencoch - Šumiac
tetraedrit - žilky vo vápencoch - Šumiac

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981