...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Nízke Tatry - Malužinská dolina, Hodruša, Chorupné


Šupinkovitý hematit - Hodruša, východný svah Homôlky, cca. 1400 m.n.m.

Zvyšky banských prác v Malužinskej doline sú dodnes dobre viditeľné v závere doliny Hodruša pod Veľkým Bokom a Homôlkou. Hlavne vo svahoch Homôlky sú viaceré dobre viditeľné výsypky a haldy, na niektorých sa doteraz dajú nájsť vzorky rudy.

Mnohé banské práce (kutiská, výsypky, zvyšky chodníkov sú aj v lesných porastoch v nižšie položených častiach doliny okolo Pukanca.

Viaceré banské práce sa nachádzajú aj v doline Chorupné v hornej časti pod Rovňami.

ankerit - menej častý ako siderit, svetložltohnedý
hematit - kusový, šupinkovitý spekularit, niekedy hrubolupenitý
siderit - častý, červenohnedý, kusový, niekedy hrubokryštalický
kremeň - sivý kusový
limonit - bežný sekundárny minerál
sulfidy - chalkopyrit, zriedkavejší, jemnozrnný v žilovine
malachit - najčastejší sekundárny minerál Cu, práškovitý, zemitý

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981