...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Nízke Tatry - Jasenie

Ložisko Jasenie bolo známe už v 18. storočí. Ložisko je uložené v komplexe migmatitických rúl v oblasti vrchu Soviansko, asi 7 km na sever od obce, na južnom svahu Nízkych Tatier. Rudné žily tvoria asymetrický vejárovitý zväzok. Mocnosť týchto žíl má hrúbku od 10 do 70 cm. Typická je pre ne brekciovitá až páskovaná textúra výplne.

Ide o výplň kremenno galenitovú, s menšou prímesou ankeritu, barytu, tetraedritu, sfaleritu a tiež bournonitu. Galenit je spravidla jemnozrnný. Sfalerit je svetlohnedý až žltkastý, spravidla ako jemnozrnný agregát v žilovine. Pomerne pekný je bournonit, ktorý sa na spodnej halde vyskytol vo forme čiernošedých tabuľkovitých agregátov nasadajúcich na galenit.

Menej časté sú pyrit, hematit, chalkopyrit, kalcit, albit. Zo sekundárnych minerálov sa našiel ceruzit, Cu - uhličitany, niektoré antimónové okry.

albit - menej častý, na rudných žilách
ankerit - zriedkavý, zrnitý, kusový
baryt - zriedkavý, zrnitý, kusový
bournonit - pekný, čiernošedé agregáty na galenite
ceruzit - zriedkavý produkt rozkladu galenitu, niekoľko mm kryštáliky
galenit - hlavná rudná súčasť žiloviny
hematit - odroda spekularit, šupinkovitý
chalkopyrit - zriedkavý
kalcit - kusový, kryštalický, biely
malachit - zriedkavý, produkt rozkladu tetraedritu
pyrit, sfalerit, tetraedrit - zriedkavé v žilovine

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981