...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Nízke Tatry - Magurka


Pyrit, antimonit - Magurka

Ložisko Magurka predstavuje asi 4 km dlhé žilné pásmo tiahnúce sa severne od hlavného hrebeňa Nízkych Tatier. Nachádza sa v nadmorskej výške 1100 - 1400 m medzi Latiborskou hoľou a Chabencom, pretína granitoidné jadro pohoria.

Mocnosť rudných žíl na tomto ložisku bola až 2 m. Najbohatšie nálezy zrudnenia pochádzajú z háld neďaleko štôlní Mária, Kilián a Horný František. Na tetraedrit je bohatá žila Striebornica na východ od Magurky.

Vo výplni rudných žíl prevláda kremeň s antimonitom, menej sú zastúpené Fe-dolomit-ankerit a pyrit. Ostatné sulfidy sú oveľa vzácnejšie, hnedý sfalerit, kusový tetraedrit a jamesonit.Vzácne sa vyskytovali na rudných žilách aj niekoľko mm veľké lupienky rýdzeho zlata spolu s antimonitom.

antimonit - hlavná rudná súčasť žiloviny, prevaž.zrnitý
Fe-dolomit-ankerit - bežný, zmes dolomitu a ankeritu, ružovkastý, zrnitý, kusový
jamesonit - veľmi zriedkavý
kremeň - bežný, viac generácií, biely až tmavosivý
pyrit - zriedkavý s antimonitom
sfalerit - veľmi zriedkavý
tetraedrit - veľmi zriedkavý
zlato - v minulosti spolu s antimonitom, pliešky

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981