...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Nízke Tatry - Malužiná


Ružový chalcedón - Malužiná

Ložisko Malužiná patrí do ložísk melafýrovej Cu - mineralizácie. Charakteristická je prevažne barytovo - karbonátovou žilovinou a nadväzuje priamo na bázický vulkanizmus severných svahov Nízkych Tatier. Žily majú veľmi nepravidelný priebeh, ktorý sa vysvetľuje tým, že ide o trhliny vzniknuté pri tuhnutí melafýrov a vyplnené hydrotermálnymi produktmi.

Najčastejší minerál je baryt, ktorý často vypĺňa žily aj 20 centimetrov hrubé, veľmi častý je kremeň a karbonátové minerály dolomit a kalcit. Z minerálov obsahujúcich meď sú bežné sulfidy chalkopyrit a tetraedrit. Menej častý je bornit, ktorý býva sfarbený pestrými nábehovými farbami.

Zo sekundárnych minerálov je najčastejší malachit vo forme práškovitých povlakov. Oveľa zriedkavejší je azurit. Pukliny v melafýre obsahujú často aj veľmi peknú chalcedónovú výplň, niekedy aj malé dutinky vyplenné achátom. Chalcedón býva najčastejšie svetlo až tmavočervený, acháty sú koncentricky sfarbené od červenej cez modrastú až po bielu.

Z nerudných minerálov sa v puklinách melafýrov často vyskytuje aj epidot, buď ako samostatná výplň žíl alebo spolu s kremeňom. Býva zrnitý, celistvý alebo vo forme stĺpčekovitých agregátov svetlozelenej farby.

achát - zriedkavé pestré výplne dutín v melafýroch
azurit - produkt rozkladu chalkopyritu a tetraedritu
baryt - masívne výplne žíl
bornit - zriedkavejší, kusový, pestré nábehové farby
dolomit - bežný, biely až ružovkastý, kusový
epidot - časté výplne žiliek v melafýroch
chalcedón - bežný, biely až červený, masívny
chalkopyrit - tenké žilky s kremeňom a karbonátmi
kalcit - bežný, kusový, biely
kremeň - biely, masívne výplne žíl s barytom
malachit - produkt rozkladu chalkopyritu a tetraedritu
tetraedrit - kusový, čierny, kovovolesklý

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981