...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Minerály metamorfitov Nízkych Tatier


Biotit v premenenej hornine - Bystrá

Stupeň poznania metamorfovaných hornín v Nízkych Tatrách je slabý. V pararulách a migmatitoch južných svahov pohoria v jeho západnej časti vystupujú polohy erlánov zložených z pyroxénov, granátov, amfibolu a plagioklasu.

Zaujímavé sú 2 - 3 cm porfyroblasty šedých mikroklínov v migmatitoch, napr. v Bystrej doline.

V xenolitoch biotitických pararúl v oblasti Prašiveckého masívu sa v doline Sopotnica nachádzajú až 5 mm veľké titanity.

Na Trangoške sa v mylonitových pásmach vyskytuje rozptýlený práškovitý a lupenitý hematit.

amfibol - zložka erlánov
granát - zložka erlánov
hematit - rozptýlené šupinky v metamorfitoch
mikroklín - porfyroblasty v metamorfitoch
plagioklas - zložka erlánov
pyroxény - zložka erlánov
titanit - bežný, biely až červený, v metamorfitoch

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981