...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Minerály vápencov a iných sedimentov Nízkych Tatier


Kryštál kalcitu - Ludrová

Druhohorný obal Nízkych Tatier je dobre zachovalý hlavne v severnej, liptovskej časti pohoria. Vápencovo - dolomitové komplexy sa tiahnu v širokom pruhu od Salatína (1630m) pri Ružomberku pozdĺž celého severného okraja pohoria.

Vápencová časť pohoria, tak bohatá na rôzne krasové javy je na výskyt rôznych druhov minerálov pomerne chudobná. V puklinách vápencov a dolomitov sa často nachádzajú kalcitové žilné výplne od niekoľkých milimetrov až po niekoľko desiatok centimetrov hrubé. Býva väčšinou biely, niekedy sfarbený prímesami do žlta až hnedasta. Zriedkavejšie sa nachádza vo forme voľných kryštálov v dutinách. Pekné vzorky kryštalizovaného kalcitu možno objaviť napríklad v Ludrovskej doline pri Ružomberku v zárezoch lesných ciest, taktiež v Demänovskej doline, v Jánskej doline, v okolí Liptovského Hrádku a inde.

Zaujímavý je výskyt meďnatých pieskovcov na sv. svahoch Nízkych Tatier. Zrudnené sú zelenkasté pieskovce, uzavreté vnútri hnedočervených klastických sedimentov. V miestach výskytu rastlinných zbytkov sa vyskytuje prevažne sulfidická mineralizácia a zrudnené šošovky sú až 1 m hrubé. Primárne rudy sú sírniky medi - chalkopyrit, bornit, covellín, ktoré sa vyskytujú ako izolované zrná alebo nepravidelné agregáty v tmele pieskovcov. Početné sú aj sekundárne minerály. Patrí k nim napríklad autunit, torbernit, nálety malachitu a azuritu.

kalcit - žilky, niekedy mohutné masívne výplne, v dutinách často kryštalizovaný
dolomit - zriedkavejší, zrnitý, v dolomitoch chočského príkrovu

minerály zrudnených pieskovcov
bornit - zrnká v zrudnených pieskovcoch
covellín - zrnká v zrudnených pieskovcoch
chalkopyrit - zrnká v zrudnených pieskovcoch
torbernit - drobné kryštáliky a zhluky v puklinách zrudnených pieskovcov

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981